toppbilde

Bedre forhold for risbønder i Pakistan

Unil ble sommeren 2018 med på et samarbeidsprosjekt med Oxfam. Formålet med prosjektet er å støtte fattige småskalabønder i Punjabprovinsen i Pakistan.

Les mer om prosjektet

Etisk handel

Både som leverandør til NorgesGruppen og som en del av NorgesGruppen følger UNIL konsernets retningslinjer for etisk handel. Vi er bevisst vårt sosiale ansvar, og vår målsetning er å kombinere sunn forretningsdrift med et tydelig ansvar for samfunn og miljø. 

Retningslinjer for etisk handel

Vårt antikorrupsjonsarbeid

I Unil har vi nulltoleranse mot korrupsjon. Vi har derfor utarbeidet retningslinjer for hvordan ansatte, tillitsvalgte og samarbeidspartnere av organisasjon skal forholde seg for å unngå at korrupsjon finner sted.

Retningslinjer og tiltak mot korrupsjon