toppbilde

Trygg mat og trygge produkter

Våre produkter utvikles alltid med fokus på kvalitet i alle ledd. Gjennom samarbeid og kontinuerlig forbedring i verdikjeden jobber vi for å sikre våre kunder trygge produkter som møter forventninger til kvalitet.

For å sikre at vi leverer trygg mat i hele verdikjeden må Unils leverandører gjennom en godkjenningsprosess. Det betyr at alle som produserer for Unil må være godkjent etter en mattrygghetsstandard (GFSI eller ISO 22000 standard) eller en produkttrygghetsstandard for ikke-spiselige produkter. Alle Unils produkter skal ha en godkjent produktspesifikasjon med nøyaktig beskrivelse av produktets innhold og egenskaper. All emballasjen skal overholde krav i henhold til norske lover og forskrifter. 
Les hele vår kvalitetspolitikk

Sertifisert ISO 22000

Som et ledd i å sikre våre kunder trygge produkter ble Unil sertifisert etter mattrygghetsstandarden ISO 22000 i 2014. Dette er en standard som fokuserer på risikovurdering, kommunikasjon og forbedringsarbeid. For å få en sertifisering må man benytte en tredjepart, som sikrer at alle krav i standarden blir fulgt. Unil  bruker det internasjonale selskapet Intertek i sertifiseringsprosessen.

Produkttesting

Unils produkter skal smake godt og fungere bra. Dette sikrer vi blant annet ved at alle produkter gjennomgår nøye testing der vi bedømmer utseende, lukt, smak og konsistens. Unil har egen kokk og kjøkken til dette formålet, samt et sensorisk rom der vi kan utføre tester med et større smakspanel. Våre non-food-produkter testes i hjemmemiljø.

Beredskap

Vi lytter til våre kunder gjennom daglige tilbakemelding og samtlige henvendelser følges opp. Dirkete tilbakemeldinger fra kundene hjelper oss både til å bli bedre, samt å avdekke om noe er galt med et produkt. Men til tross for alle sikkerhetstiltak kan noe av og til gå galt. Da har et beredskapssystem som gjør at vi raskt kan stoppe salget av det aktuelle produktet i butikk inntil vi vet at produktet er sikkert igjen.

Kontakt oss