Tilbakekalling av fryste Eldorado Bringebær 400g

På grunn av funn av glassbiter i produkt kaller UNIL tilbake en holdbarhetsdato med fryste Eldorado Bringebær.

Gjelder kun produkter med holdbarhetsdato: 09.05.2022
Eldorado Bringebær Holdbarhetsdato: 09.05.2022

Bringebær_400g.png

  • Forbrukere bes kaste produktet eller returnere det til butikken det er kjøpt i for refusjon.
  • Produktet er allerede fjernet fra butikk
  • Tilbakekallingen gjelder kun produkt med holdbarhetsdato 09.05.2022
  • For ytterligere spørsmål, kontakt UNIL forbrukerservice via www.unil.no eller på telefon 24 11 35 55
  • Pressehenvendelser: Kine Søyland, kommunikasjonssjef NorgesGruppen: 900 79 888.

    Unil beklager det inntrufne og takker for hjelpen.

    Oslo, 05.06.2020 Wibecke Ødegård Johansen, Kvalitets- og Bærekraftssjef UNIL AS