• Hvorfor har dere byttet til resirkulert papir?

    Tidligere ble vårt First Price papir produsert av resirkulert papir, men på grunn av mangel på resirkulert råvare har det blitt produsert av nyfiber de siste årene. Nå har vi igjen tilgang på resirkulert papir og har derfor gått tilbake igjen til dette. Resirkulert papir forlenger levetiden til råvaren. Skogressurser spares siden produksjon med resirkulert papir ikke krever felling av trær.