• Kan kjøkkenpapir brukes til mat?

    Resirkulert kjøkkenpapiret skal ikke brukes til kontakt med mat. Bakgrunnen for dette er at den resirkulert massen kan inneholde små mengder av kjemiske stoffer som ved langvarig kontakt med mat kan migrere over i maten.
    For matkontakt anbefaler vi kjøkkenpapir av nyfiber, som Unik kjøkkenpapir.