• Hvorfor opplever jeg vanntap ved tining og tilberedning av fisk og kjøtt?

  Vekten vi oppgir på emballasjen er før tining og tilberedning av produktet. Vi tilsetter ikke andre ingredienser enn det vi deklarerer på emballasjen, men fisk og kjøtt inneholder naturlig en god andel vann.

  Det er flere faktorer som kan påvirke vanntap under tilberedning av kjøtt:

  • Kjøttstykket er ikke temperert før steking
  • Kjøttstykket blir ikke stekt slik at den får skorpe som minker vanntap ved videre tilberedning
  • Kjøttet stekes på for høy temperatur eller kokes for lenge
  • Tiningsmetode av kjøttet før tilberedning

   
  Ved frysing av kjøtt vil det naturlige vanninnholdet i cellene bli til solide iskrystaller. Skarpe iskrystaller vil presse nærliggende vev, og cellene vil sprekke som resultat av dette. Dette vannet siver ut ved tining.

  Vi anbefaler at en følger anvisning på emballasje for tining og tilberedning av frosne produkter. Dette for å minimere drypptapet.