Trygge produkter

Våre produkter utvikles alltid med fokus på kvalitet i alle ledd. Gjennom samarbeid og kontinuerlig forbedring i verdikjeden jobber vi for å sikre våre kunder trygge produkter som møter forventninger til kvalitet.

Les mer om vårt kvalitetsarbeid

Allergi og matintoleranse

Unil følger kravet i norsk regelverk der det er obligatorisk å utheve allergener i henhold til egen liste.

Les mer om allergi og matintoleranse her

Helse og ernæring

NorgesGruppen har utarbeidet en egen konsernstrategi for helse og ernæring, og Unil har utarbeidet en egen handlingsplan og mål for å underbygge strategien.

Les mer om helse og ernæring her