Vi bidrar til å velge riktig kosthold

Det norske helsedirektoratet anbefaler oss å ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker. NorgesGruppen har utarbeidet en egen konsernstrategi for helse og ernæring og Unil har utarbeidet en egen handlingsplan og mål for å underbygge strategien.

Saltreduksjon

Unil og NorgesGruppen jobber sammen med helsedirektoratet i et saltpartnerskap. Vi skal sammen med andre i industrien jobbe med å utvikle en egen saltliste for forskjellige produktgrupper. Listen vil være på plass høsten 2015 og vi vil bruke denne som et verktøy når vi lanserer nye produkter. I tillegg er Nøkkelhullet et viktig virkemiddel for å lansere produkter med mindre salt. Et konkret eksempel på hva vi allerede har gjort er at vi har redusert saltinnholdet i våre fiskeprodukter med nesten 5 tonn fra 2013 til 2014.

Sukkerreduksjon

Unil har en strategi for å redusere tilsatt sukker i egen merkevarer. Vi er i gang med arbeidet og det vil bli lansert produkter med mindre sukker framover. Vi har allerede redusert sukker og tilsatt mer bær i flere av våre varianter av syltetøy. 

Merkeordning

I Unil er vi opptatt av ærlig merking. Vi følger selvfølgelig kravene som stilles til dette i norske lover og forskrifter, men informasjonen skal også skrives på en lettfattelig og tydelig måte uten å skjule relevant informasjon. Vi bruker også Nøkkelhullet aktivt og merker alle produkter hvor vi er innenfor kravet. I tillegg har vi utviklet våre egne merker, i tråd med regelverket, slik at det vil bli lettere å se hva som er bra med produktet. Dette finnes i dag blant annet på Jippi-serien vår.

Næringsdeklarasjon

Fra 13. desember 2016 vil det bli obligatorisk med næringsdeklarasjon på alle produkter. Vi har allerede innført dette på de fleste av våre produkter.