Kjære forbruker, Vårt reklamasjonsskjema er dessverre nede i dag, onsdag 20.02.2019, grunnet en systemoppdatering. Skjemaet vil være oppe igjen som normalt fra torsdag 21.02.2019. Vi kan nås på telefon 24 11 35 55 hvis det haster. Beklager ulempen dette eventuelt medfører. Vi ønsker dere en fin dag!

toppbilde

Du skal være sikker at maten er trygg

For å sikre at vi leverer trygg mat i hele verdikjeden må Unils leverandører gjennom en godkjenningsprosess. Det betyr at alle som produserer for Unil må være godkjent etter en mattrygghetsstandard (GFSI eller ISO 22000 standard) eller følges tett opp av vår kvalitetsavdeling. Alle Unils produkter skal ha en godkjent produktspesifikasjon med nøyaktig beskrivelse av produktets egenskaper. All emballasjen skal overholde krav i norske lover og forskrifter. 

Mattrygghetsstandarden ISO 22000:2005

Som et ledd i å sikre våre kunder trygge produkter ble Unil sertifisert etter mattrygghetsstandarden ISO 22000 i 2014. Dette er en standard som fokuserer på risikovurdering, kommunikasjon og forbedringsarbeid. For å få en sertifisering må man benytte en tredjepart, som sikrer at alle krav i standarden blir fulgt. Unil  bruker det internasjonale selskapet Intertek i sertifiseringsprosessen.

Vi er i beredskap

Vi lytter til våre kunder gjennom daglige tilbakemelding og samtlige henvendelser følges opp. Dirkete tilbakemeldinger fra kundene hjelper oss både til å bli bedre, samt å avdekke om noe er galt med et produkt. Men til tross for alle sikkerhetstiltak kan noe av og til gå galt. Da har NorgesGruppen et system som gjør at vi raskt kan stoppe salget av det aktuelle produktet i butikk inntil vi vet at produktet er sikkert igjen. 

Produkttesting

Unils produkter skal smake godt og fungere bra. Dette sikrer vi blant annet ved at alle produkter går gjennom nøyaktige tester der vi bedømmer utseende, lukt, smak og konsistens. Unil har egen kokk og kjøkken til dette formålet, samt et sensorisk rom der vi kan utføre tester med et større smakspanel. Våre non-food-produkter tester vi i hjemmemiljø.