Samfunnsansvar i alle ledd

Unil ønsker å ta ansvar for hele verdikjeden fra produsent til forbruker. Vi skal ha kontroll og kunnskap om hvor og hvordan produktene våres produseres, med hvilke råvarer og hvordan de påvirker mennesker og miljø i vår verdikjede.

Ansvarlig innkjøp

Ansvarlig innkjøp, betyr å ta de riktige valgene og legge til rette for at bærekraftig utvikling er en del av selve prosessene. Unil har en policy for etisk innkjøpspraksis beskriver i detalj hvordan vi skal kjøpe inn varer, behandle leverandører og hva vi forventer av dem med hensyn på arbeidstakerrettigheter og miljøpåvirkning. Vi jobber hver dag for å sikre menneskerettigheter, dyrevelferd og miljø i vår verdikjede. Vi skal jobbe systematisk for å sikre at våre produkter produseres under forhold som bidrar til en bærekraftig utvikling.  Etisk innkjøpspraksis betyr at vi inkorporerer prinsipper for bærekraftighet i produktutvikling, leverandørgodkjenning, sourcing og innkjøp av produkter.

Vår ambisjon:
Vi skal kunne gi kundene våre en trygghet for at varene de kjøper fra oss er produsert under verdige forhold. Vi skal gi mennesker og dyr bakover i vår verdikjede en bedre hverdag og et bedre miljø

Bærekraftige produkter

Med produsenter spredt over hele verden, og råvarer fra over 100 land, har Unil et stort ansvar for å sikre at våre produkter er produsert på en etisk forsvarlig måte. 

Les Bærekraftsrapport for 2016 her

 

Sertifiseringer som verktøy

I Unil har vi tro på at sertifisering av våre produkter kan være et godt verktøy for å sikre arbeidstakerrettigheter og minimere negativ miljøpåvirkning. Vi selger en mengde produkter som er sertifisert av blant annet FairTrade, Svanen, Økologi, UTZ, FSC, MSC og ASC. Blant annet er vår Eldorado tunfisk MSC-sertifisert, Fiskemannens varmtvannsreker er ASC-sertifiserte, alle våre sjokolader er UTZ-sertifiserte og våre teer er FairTrade.

Ansvar gjennom prosjekter

Vi samarbeider med leverandøren Meatco i Namibia og målet er å bidra til at bønder og lokalbefolkning

kan få bedre levevilkår. Meatco er en namibisk eksportør av storfekjøtt til Europa. De bidrar blant annet til at småskala-kvegbønder får oppfølging og en god pris for dyrene sine. Meatco har initiert stiftelsen Meatco Foundation som bidrar til å bedre leve- og handelsvilkårene for fattige kvegbønder i Namibia. Du kan lese mer om vårt prosjekt i Namibia i vår bærekraftsrapport for 2016.

Unil benytter BSCI

Unil benytter BSCI (Business Social Compliance initiative) som et revisjonsverktøy. Ved å benytte BSCI forplikter vi oss til a implementere BSCIs Code of Conduct i alle forretningsprosesser og hos produsenter. Alle som bruker BSCI for leverandøroppfølging har tilgang til en felles database der man registrerer sine produsenter. De som er registrert i BSCI forplikter seg til a følge BSCIs Code of Conduct og godtar at uavhengige tredjeparter skal foreta revisjoner av arbeidsforhold. Dette gjør det enklere for produsentene, da alle medlemmer av BSCI har tilgang til resultatene fra revisjonen. Det betyr færre revisjoner for produsenten. Det blir også enklere for oss når vi har tilgang til sosiale revisjoner vi selv ikke har vart ansvarlige for å gjennomføre. Dette sikrer åpenhet, tilgjengelighet og bedre kunnskap om de faktiske forholdene under produksjonen av vare produkter. Per utgangen av 2016 var over 40 prosent av alle Unils leverandører og produsenter i risikoland registrert i BSCI.

 

Les rapporten

Unil utga for 2016 vår første bærekraftsrapport. Vi er stolte over alle de gode tiltakene vi har gjort og initiativene som blir tatt. Rapporten er inndelt i helse, miljø, arbeidsforhold, under vann og samarbeid. Her kan du lese mer om vår strategi, våre mål frem mot 2020 og status på fremgang fra utgangen av 2016.

Unil er medlem av Initiativ for Etisk Handel og en av våre medlemsforpliktelser er årlig rapportering på arbeidet med etikk og miljø i verdikjeden. Vi har valgt å offentliggjøre denne rapporteringen og du kan finne den her. Har du ytterlige spørsmål så kontakt vår fagsjef ansvarlig innkjøpspraksis.

Les vår bærekraftsrapport for 2016

Les vår rapportering til IEH for 2016