Samfunnsansvar i alle ledd

Unil ønsker å ta ansvar for hele verdikjeden fra produsent til forbruker. Vi skal ha kontroll og kunnskap om hvor og hvordan produktene våre produseres, med hvilke råvarer, og hvordan de påvirker mennesker og miljø i vår verdikjede.

Ansvarlig innkjøp

Det starter med ansvarlig innkjøp, som betyr å ta de rette valgene og legge til rette for at bærekraftig utvikling er en del av selve prosessene. Vår policy for etisk innkjøpspraksis beskriver i detalj hvordan vi skal kjøpe inn varer, behandle leverandører og hva vi forventer av dem med hensyn på arbeidstakerrettigheter og miljøpåvirkning. Vårt ansvar omhandler menneskerettigheter, dyrevelferd og miljø. Vi skal jobbe systematisk for å sikre at våre produkter produseres under forhold som bidrar til en bærekraftig utvikling.  Etisk innkjøpspraksis betyr at vi inkorporerer prinsipper for bærekraftighet i produktutvikling, leverandørgodkjenning, sourcing og innkjøp av produkter.

Vår ambisjon:
Unils innkjøp skal ha en positiv innvirkning på mennesker og miljø

Bærekraftige produkter

Med produsenter spredt over hele verden, og råvarer fra over 100 land, har Unil et stort ansvar for å sikre at våre produkter er produsert på en etisk forsvarlig måte. 

Les mer om hvordan vi omsetter dette til praktisk handling:

Eksempler på bærekraftige produkter

Ambisiøse mål mot avskoging

Merkeordninger som verktøy

I Unil har vi tro på at merkeordninger kan være et godt verktøy for å sikre arbeidstakerrettigheter og minimere negativ miljøpåvirkning. Vi støtter flere merkeordninger, blant annet FairTrade, Svanen, Økologi, UTZ, MSC og ASC. 

Ansvar gjennom prosjekter

Vi ønsker å ta ansvar for vår verdikjede og har for øyeblikket prosjekter gående i Namibia, Papa New Guinea , Vietnam og Italia. Felles for alle prosjektene er et fokus på å forbedre livene til de menneskene som opererer i vår verdikjede. 

Les mer om våre prosjekter

Samarbeidspartnere

Unil AS ønsker å støtte organisasjoner som jobber for å forbedre livene til de som jobber med våre produkter. Vi har følgende samarbeidspartnere: 

  • Initiativ til etisk handel
  • Butlers choice
  • Meatco Foundation
  • Norges Naturnvernforbund
  • BSCI

Les rapporten

Unil er medlem i Initiativ for Etisk Handel og en av våre medlemsforpliktelser er årlig rapportering på arbeidet med etikk og miljø i verdikjeden. Vi har valgt å offentliggjøre denne rapporteringen og du kan finne den her. Har du ytterlige spørsmål så kontakt vår fagsjef ansvarlig innkjøpspraksis.

Les rapport om samfunnsansvar (PDF)