Kjære forbruker, Vårt reklamasjonsskjema er dessverre nede i dag, onsdag 20.02.2019, grunnet en systemoppdatering. Skjemaet vil være oppe igjen som normalt fra torsdag 21.02.2019. Vi kan nås på telefon 24 11 35 55 hvis det haster. Beklager ulempen dette eventuelt medfører. Vi ønsker dere en fin dag!

toppbilde

Amibisøse mål mot avskoging

Avskoging er en av vår tids største miljøtrusler og har skapt store utfordringer knyttet til klimaet, urfolk, biologiske mangfold og helse. Vår avskogingspolicy er et viktig verktøy i arbeidet med å fremme bærekraftig produksjon som ikke, direkte eller indirekte, bidrar til avskoging. Gjennom ambisiøse mål og systematisk arbeid på disse områdene kan Unil fremme, oppmuntre og stille krav på miljøbevissthet hos våre leverandører, samt gjøre dem mer bevisste om sitt miljøansvar. Dette gjør Unil for å beskytte skogen og sørge før etterlevelse av andre etiske krav i leverandørkjeden:

Palmeolje
Våre produkter skal ikke bidra til avskoging, og de mest miljøvennlige alternativene skal velges. I de tilfellene der palmeolje ikke kan fjernes skal det kun benyttes bærekraftig palmeolje. Hvis vi ikke kan garantere RSPO Identity preserved eller RSPO Segregated skal palmeoljen fjernes innen utgangen av 2017. Dette gjelder både food og non- food produkter.

Soya
Fra 2015 skal 100 % av soyaen som inngår i for, som brukes til å produsere NorgesGruppens egne merkevarer (EMV) enten være sertifisert eller kompenseres gjennom kjøp av sertifikat. Dette skjer gjennom organisasjonen RTRS (Round Table Responsible Soy). Dette gjelder for importerte varer.

Kjøtt
Kjøtt som kjøpes fra dyr som lever i regnskognære områder skal ikke bidra til ytterligere skogshogst.  Leverandører i regnskognære- områder kontrollers og revideres av tredjepart.

Papir
UNIL kjøper kun papir fra bærekraftig skogbruk. Vi etterstreber å bruke emballasje og kartonger som er FSC sertifisert. Vi tester regelmessig alt papirbaserte produkter for å kontrollere at det ikke kommer fra regnskogstømmer.

Les mer om bærekraftige produkter her