Kjære forbruker, Vårt reklamasjonsskjema er dessverre nede i dag, onsdag 20.02.2019, grunnet en systemoppdatering. Skjemaet vil være oppe igjen som normalt fra torsdag 21.02.2019. Vi kan nås på telefon 24 11 35 55 hvis det haster. Beklager ulempen dette eventuelt medfører. Vi ønsker dere en fin dag!

toppbilde

Bærekraftige produkter

Med produsenter spredt over hele verden, og råvarer fra over 100 land, har Unil et stort ansvar for å påse at våre produkter er produsert på en etisk forsvarlig måte. Dette gjør vi gjennom kontinuerlige risikovurderinger der vi ser på arbeidsforhold, miljø og dyrevelferdsproblematikk i våre verdikjeder. Her er noen eksempler:

Scampi
Scampiproduksjon er i dag forbundet med store utfordringer innenfor miljø og arbeidstakerrettigheter. I Unil har vi tatt dette ansvaret og selger nå kun bærekraftig scampi.

Kakao
I kakaoindustrien i Vest-Afrika vet vi at det er svært mye barnearbeid og Unil har valgt å sertifisere all sin kakao.

Tunfisk 
Tunfiskbransjen er enormt stor og den har også noen svært store utfordringer innenfor fiskemetoder og kontroll av havressurser. Vår MSC sertifiserte tunfisk gir utvalgte øystater kontroll av sine ressurser og fisket gjøres uten bruk av FADS- noe som reduserer bifangst. (Se egen underside om Tunfisk)

Arbeiderforhold på fabrikker
Gjennom våre prosjekter og revisjoner gjør vi revisjoner på fabrikker i risikoland for å kontrollere og sikre at arbeidere har gode arbeidsforhold som etterlever våre retningslinjer og nasjonale krav. Unil er medlem av BSCI som hjelper oss i dette arbeidet.

Avskoging – Palmeolje, Storfeproduksjon, Papir og Soya 
Unil ønsker å sikre at våre produkter ikke skader miljø og i forbindelse med avskoging har vi en tydelig policy på at vi ikke skal bidra til avskoging. 

Les mer om avskoging her

Les Bærekraftsrapport for 2016 her