For arbeidernes rettigheter

Slik dagens globale matsystemer er strukturert, er det bøndene og arbeiderne lengst bak i verdikjeden som sitter igjen med minst av verdiskapningen. Gjennom prosjekter og sertifiseringsordninger gjør vi en innsats for at menneskene som inngår i våre verdikjeder får sine rettigheter respekter.

Når vi rusler igjennom vår lokale dagligvarebutikk hvor hyllene er fulle av produkter, tenker vi som regel på hva vi skal ha til middag, og ikke på menneskene som har bidratt til at produktene står i hylla. En vesentlig del av maten og produktene vi forbruker i Norge kommer fra alle verdens hjørner. Disse utgjør livsgrunnlaget til flere hundre tusen småskalabønder og fabrikkarbeidere. Dette er mennesker som ofte lever i fattigdom og ikke får betalt en inntekt de kan leve av. For Unil er det viktig at alle som bidrar til at vi får produkter i butikkhyllene har gode arbeidsforhold og en lønn de kan leve av. Vi har som alle andre bedrifter med globale verdikjeder en lang vei å gå for å sikre dette for alle, men jobber kontinuerlig med å nå flere og bedre forholdene.

Se etter merker for bærekraftig handel

Som forbrukere har vi alle mulighet til å støtte flere av småskalabøndene og arbeiderne ved å velge sertifiserte produkter og sette oss inn i hva leverandøren av produktet gjør for å bidra.

Vil du føle deg trygg på at de produktene du kjøper skal stamme fra en bærekraftig verdikjede, der barn får være barn og der småskalabønder og fabrikkarbeidere sitter igjen med en anstendig inntekt, så se etter UTZ og Fairtrade merkene. UTZ og Fairtrade er garantier for at produktets reise fra produksjon til butikkhyllen har skjedd på en måte som sikrer bedre arbeidsforhold, bedre jordbruksmetoder og omsorg for naturen.

Fairtrade_merket.jpg       UTZ_merket.jpg

Fabrikkarbeidere får kunnskap om egne rettigheter

Uten kunnskap om egne rettigheter har ikke arbeidere i våre verdikjeder mulighet til å stille krav til sine arbeidsgivere om bedre arbeidsforhold.

QuizRR_artikkelbilde.jpg

Unil har de siste årene samarbeidet med den svenske organisasjonen Quizrr for å bidra til at våre leverandører gir opplæring i rettigheter til sine ansatte. Quizrr har utviklet en innovativ og effektiv opplæringsmetode som benytter korte filmer og flervalgsspørsmål på nettbrett. Dette er en digital løsning som engasjerer arbeidere og gir fabrikker et fleksibilitet verktøy for opplæring.

I 2019 gjennomførte totalt 3312 personer på 17 fabrikker i Thailand og Kina opplæring i rettigheter.

Et bærekraftig livsgrunnlag for cashewnøttbønder

Unil er med i et bransjesamarbeid for å bedre forholdene i den vietnamesiske cashewnøttsektoren i regi av Etisk handel Norge.

I en kartlegging fra 2018 kom det frem at sektoren har store utfordringer. Blant annet viser kartleggingen at småprodusenter risikerer å få lavere priser for nøttene de produserer siden de er avhengige av oppkjøpere som krever sin andel av prisen. I tillegg mangler småskalabøndene ofte kunnskap om bærekraftig kultivering av både cashewnøttrær og landarealer.

Cashewnotter_artikkelbilde.jpg

Med i verdikjeden hører også prosesseringen av nøttene. Millioner av mennesker i Vietnam jobber med å sortere og fjerne skall. På disse arbeidsplassene er det ofte problemer med dialog og samhandling mellom ledelse og arbeidere.

Unil bidrar i utviklingen av et opplæringsprogram for bønder som skal gi økt kunnskap og ferdigheter om bærekraftig jordbrukspraksis, arbeidskontrakter, barnearbeid og diskriminering. I 2019 fikk 120 bønder opplæring.

For ledelsen på cashewprosesseringsanlegg og hos underleverandører har vi igangsatt opplæring som tar for seg arbeidstakerrettigheter og dialog på arbeidsplassen. 51 personer har gjennomført opplæringen.