Vanlige ord og uttrykk i emballasjeverdenen

Språk og begreper som benyttes i forbindelse med emballasje er av fagtermer og kan være vanskelig å forstå. Her er en oversikt over ofte brukte ord og begreper med forklaringer.

Emballasje: 

Emballasje er i avfallsforskriften § 7-3 definert som ethvert produkt og enhver engangsartikkel, som består av materialer av hvilken som helst art, brukt til innpakking, beskyttelse, håndtering, levering fra produsent til bruker og presentasjon av varer, herunder råvarer og ferdigprodukter. 

Materialgjenvinning: 

Også kjent som resirkulering. Gjenvinning der avfallet benyttes til å fremstille nye stoffer er og gjenstander. 

Energigjenvinning: 

Energigjenvinning handler om å omdanne avfall til energi (fjernvarme, elektrisitet og lignende). Forbrenning med energigjenvinning sørger for at avfall fra husholdninger, kommunale virksomheter og næringsliv, som ikke kan materialgjenvinnes, kommer til nytte i stedet for at det deponeres. 

Plast: 

Plast er en samlebetegnelse for mange ulike typer plastmaterialer som har forskjellig oppbygning og egenskaper. Man kan blant annet skille mellom plast ut i fra plastens råvare (fossil eller biobasert) og ulike typer plast hvor noen av de mest kjente typene er såkalt PE, PP og PET. 

Biobasert plast: 

Plast laget av biomasse som for eksempel vegetabilske oljer, maisstivelse eller sukkerrør. (Obs, må ikke forveksles med nedbrytbar plast). 
Biobasert plast kalles også ofte plantebasert- eller grønn plast.

Nedbrytbar plast: 

Plast som er nedbrytbar under visse betingelser (som temperatur etc) og prosesser, og kan være både biobasert og fossil. Man snakker derfor ofte om industriell nedbrytbar plast. 

Fossil plast:

Fossil plast er petroleumsbasert.  

Resirkulert plast:

Resirkulert plast er plast som stammer fra plast som tidligere har blitt sortert av forbrukere og deretter materialgjenvunnet. 

Resirkulerbar/materialgjenvinnbar plast: 

Resirkulerbar plast kan gjenvinnes til nytt plastmateriale og er tilpasset norske kildesorteringssystemer.  

Design for gjenvinning: 

Design for gjenvinning handler om å designe produkter og emballasje slik at de enklest mulig kan materialgjenvinnes og på denne måten bidra til en sirkulær økonomi. Dette betyr at man må nøye vurdere ulike valg av materialtyper, etiketter, fargepigmenter osv. 

Sirkulær økonomi: 

Sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig.  

 

«Biobasert plast kalles også ofte «plantebasert» eller «grønn» plast