Hvordan sortere plast, glass og metall?

Visste du at hjemme er det kun emballasje som skal i avfallene for plast, glass og metall?

Emballasje er innpakningen som benyttes til beskyttelse og håndtering av matvarer og andre produkter. Materialer i plast, glass eller metall som ikke er emballasje, skal leveres til gjenbruksstasjon eller kastes i restavfall.

Sortere-plast-metall-glass.jpg

Hvorfor skal ikke produkter sorteres hjemme?

Årsaken til dette er at produkter av metall, glass eller plast kan inneholde tilsetningsstoffer eller være av en annen sammensetning som ødelegger for gjenvinningsprosessen til ny emballasje. For eksempel kan krystallglass inneholde bly, mens ildfasteformer og porselenskopper er i keramisk glass - en glasstype som ikke kan gjenvinnes til ny emballasje. For produkter i plast er det mange forskjellige plastkvaliteter og de egner seg derfor ikke til å materialgjenvinnes sammen med plastemballasje. Produkter i plast, glass og metall skal derfor sorteres separat fra emballasje.

Metallskje?

Lever til gjenbruk hvis den fortsatt kan brukes!

Ødelagt plastbøtte?

Kan kastes i restavfall, men lever gjerne til gjenbruksstasjon hvor den kan sorteres som «blandet plast».

Makrell i tomat boks?

Rengjør og kast i glass- og metallemballasje.

Knust kaffekopp?

Pakk inn i litt papir for å unngå hull i avfallsposen og kast i restavfall.

Relaterte artikler