Våre produkter utvikles alltid med fokus på kvalitet i alle ledd. Gjennom samarbeid og kontinuerlig forbedring i verdikjeden jobber vi for å sikre våre kunder trygge produkter som møter forventninger til kvalitet.

Trygg mat og trygge produkter

For å sikre at vi leverer trygg mat i hele verdikjeden må Unils leverandører gjennom en godkjenningsprosess. Det betyr at alle som produserer for Unil må være godkjent etter en mattrygghetsstandard (GFSI eller ISO 22000 standard) eller en produkttrygghetsstandard for ikke-spiselige produkter. Alle Unils produkter skal ha en godkjent produktspesifikasjon med nøyaktig beskrivelse av produktets innhold og egenskaper. All emballasjen skal overholde krav i henhold til norske lover og forskrifter.

Les hele vår kvalitetspolitikk