Rettferdig handel

Uansett prisklasse eller produktkategori, skal vi bidra til å fremme rettferdig handel. Dette kommuniseres enklest gjennom merkeordninger.

UTZ er en merkeordning for rettferdig handel. For å bli UTZ-sertifisert må produksjonen oppfylle krav til sosiale forhold (blant annet er barnearbeid forbudt), miljø og jordbruks- og bedriftspraksis.