• Hvorfor oppgir dere ikke produsent på emballasjen?

    Vi har besluttet at vi skal merke alle våre produkter med navnet på produsenten, og vi har som mål at alle produktene skal være merket med denne informasjonen innen 2023. Det er allikevel viktig at forbrukere henvender seg til Unils kundeservice for å få svar på spørsmål eller dersom man ønsker å reklamere på et produkt. Hvis man ønsker produsentinformasjonen på et produkt som foreløpig ikke er oppdatert, så er det bare å ta kontakt med oss.