Merkevarer du kan stole på

Unil har tatt Bølgen

Bølgen har gitt oss et innblikk i forsøplingsproblematikken og hvordan havet på mange måter starter i byrommet. Bølgen er et prosjekt i regi av Hold Norge Rent (HNF), Mepex, Oslofjordens Friluftsråd (OF), Grønt Punkt Norge, Infinitum, og Miljødirektoratet.

Bærekraftrapporten 2020

Vi gjennomførte blant annet en plastreduksjon på 103,8 tonn. Vi vedtok en ny retningslinje som krever at alle produkter av papir- og trevirke skal stamme fra bærekraftig skogdrift. ¾ av produktene er nå FSC®-sertifiserte. Men vi har ikke lykkes å få all metallhermetikk over i mer miljøvennlig emballasje. I denne årlige rapporten ønsker vi å være åpne om hvordan vi jobber, og hva vi gjør for en mer bærekraftig virksomhet.