Merkevarer du kan stole på

Hva er god dyrevelferd?

Dyrevelferd er et ord vi hører stadig oftere. Både politikere, media, matprodusenter og ikke minst forbrukerne er opptatt av husdyrenes ve og vel. Og bra er det. Men hva er god dyrevelferd? Og når er god dyrevelferd god nok?

Bærekraftrapporten 2020

Vi gjennomførte blant annet en plastreduksjon på 103,8 tonn. Vi vedtok en ny retningslinje som krever at alle produkter av papir- og trevirke skal stamme fra bærekraftig skogdrift. ¾ av produktene er nå FSC®-sertifiserte. Men vi har ikke lykkes å få all metallhermetikk over i mer miljøvennlig emballasje. I denne årlige rapporten ønsker vi å være åpne om hvordan vi jobber, og hva vi gjør for en mer bærekraftig virksomhet.