Merkevarer du kan stole på

Samme innhold, ny emballasje

De siste årenes emballasjetrender har vært preget av økende fokus på plastreduksjon, bruk av resirkulerte og biobaserte materialer, og gjøre emballasjen sirkulær for å redusere miljøbelastningen.

Bærekraftrapporten 2022

Unils bærekraftsrapport er en ærlig beretning av hvordan vi ligger an for å nå våre mål. Den viser alt vi har fått til det siste året, men også der vi sliter med progresjon.  I Bærekraftsrapporten for 2022 oppsummerer vi hvordan vi har forvaltet ansvaret vårt gjennom året.