Merkevarer du kan stole på

Åpenhetsloven

1. juli 2022 trer lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) i kraft i Norge. Åpenhet er det viktigste virkemiddelet for å hindre brudd på rettigheter og negativ påvirkning på miljø og klima.

Bærekraftrapporten 2021

I 2021 hadde vi 4100 aktive varer i sortimentet fra 542 førsteleddsleverandører i 37 land. Kundene våre skal kunne være trygge på at vi har tatt vårt ansvar i utviklingen av varene vi selger. I Bærekraftsrapporten for 2021 oppsummerer vi hvordan vi har forvaltet ansvaret vårt gjennom året.