Fyll påskeegget med sertifisert sjokolade

Vi bruker mye tid på å fylle påskeegget med alt barna kan drømme om av sjokolade og andre fristelser. Men det er mange utfordringer knyttet til sjokolade – for kakao er ofte forbundet med barnearbeid og utnyttelse av småskalabønder.

Selv om kakao er en av verden mest omsatte råvarer lever ofte de bakerst i verdikjeden i fattigdom.

Småskalabønder er avhengige av å motta anstendig betaling for for å kunne sikre seg og sin familie økonomisk, samt investere i tiltak som beskytter landbruket mot klimaendringene og som minsker miljøskader og bruk av sprøytemidler.

Vårt mål er å alltid jobbe for at mennesker bakover i vår verdi kjede får ivaretatt sine grunnleggende menneske og arbeids takerrettigheter.

Et av våre hovedtiltak er å kun benytte sertifisert kakao i produktene våre. 

Fairtrade-Norge_-Kate-Fishpool_artikkelbilde.jpg

Foto: © Fairtrade Norge, Kate Fishpool

Hva hjelper det at sjokoladen er sertifisert?

Det må bli en større grad av bevissthet rundt bøndenes situasjon og om hvordan verdikjeden kan bli mer effektiv. Jo flere ledd det er i produksjonen av en vare, des vanskeligere er det å ha kontroll på hva bøndene sitter igjen med.
Sertifiseringsorganer som Rainforest Alliance og Fairtrade jobber med å sikre sporbarhet i verdikjeden slik at bøndene får en bedre pris og bedre vilkår. Gjennom krav til høyere råvarebetaling, tryggere arbeidsforhold og beskyttelse av miljøet, bidrar produksjon og handel etter sertifiseringsstandardene til et bedre liv for bønder og arbeidere.

Sannsynligheten for at en bonde får det bedre ved å selge sine råvarer inn i en sertifisert verdikjede er stor. Ved å etterspørre sertifisert sjokolade bidrar du til å holde prisene opp og bedre forhold for kakaobøndene.

Se etter merkene for bærekraftig handel

Hvis du vil føle deg tryggere på at sjokoladen du putter i påskeegget kommer fra en bærekraftig verdikjede, der barn får være barn og der kakaobøndene sitter igjen med en anstendig inntekt, bør du se etter symbolene Rainforest Alliance og Fairtrade. Rainforest Alliance og Fairtrade er den beste forsikringen om at produksjonen har skjedd på en måte som sikrer bedre arbeidsforhold og bærekraftige jordbruksmetoder.

Fairtrade_merket.jpg      Rainforest alliance.jpg

Som en stor importør av kakao har vi et ansvar for at produksjonen foregår på en bærekraftig måte, som ivaretar hele verdikjeden. Alle våre sjokolade- og kakaoprodukter er derfor sertifisert av Rainforest Alliance eller Fairtrade.

Utfordringer knyttet til kakaoproduksjonen

En av de mest alvorlige risikoene forbundet med kakaoproduksjon er den utbrede praksisen av barnearbeid. Det er estimert at hele 2 millioner barn* arbeider i kakaoindustrien i Elfenbenskysten og Ghana alene. Problemet er delvis drevet av at den globale produksjonen er dominert av småskalajordbruk hvor hele familien er involvert i gårdsarbeid. Bøndene har lav inntekt og det er ofte dårlige og utrygge arbeidsforhold.  Dette er blant annet resultat av at prisen for kakao internasjonalt er lav hvor bonden får lite for sin kakao og dermed ikke har råd til å investere i bedre arbeidsforhold. Selv om landene er forpliktet under internasjonale konvensjoner om barnearbeid, er gjennomføringen av disse lovene i for liten grad gjennomført.

Utover risiko for barnearbeid er kakaoavlingene meget sensitive og truet av skadedyr og sykdommer. Klimaendringene vil også trolig føre til større langvarige virkinger og påvirke fremtidens tilbud og tilgjengelighet av kakao. 

 

* World Cocoa Foundation