Barna elsker påskeegg, men hva skal det fylles med?

For mange barn er det stor stas å lete etter påskeegget, åpne og se hvilke overraskelser som gjemmer seg inni.

Og vi voksne bruker mye tid på å fylle egget med alt barna kan drømme om av sjokolade, marsipan og andre fristelser.

Men det er flere utfordringer knyttet til sjokolade – for kakao er en av verdens mest omsatte råvarer og forbundet med stor risiko for barnearbeid og utnyttelse av småskalabønder.

Fairtrade-Norge_-Kate-Fishpool_artikkelbilde.jpg

Foto: © Fairtrade Norge, Kate Fishpool

Småskalabønder er avhengige av å motta anstendig betaling for sine avlinger for å kunne sikre seg og sin familie økonomisk samt investere i tiltak som beskytter landbruket mot klimaendringene og som minsker miljøskader og bruk av skadelige sprøytemidler.

Unil har over flere år bidratt til å støtte småskalabønder og hindre barnearbeid ved at alle våre produkter som inneholder kakao enten er Fairtrade eller UTZ sertifisert.

 

Se etter merket for bærekraftig handel

Hvis du vil føle deg trygg på at sjokoladen du putter i påskeegget skal stamme fra en bærekraftig verdikjede, der barn får være barn og der kakaobøndene sitter igjen med en anstendig inntekt, så se etter UTZ og Fairtrade. UTZ og Fairtrade er garantier for at produktets reise fra produksjon til butikkhyllen har skjedd på en måte som sikrer bedre arbeidsforhold, bedre jordbruksmetoder og omsorg for naturen.

Fairtrade_merket.jpg       UTZ_merket.jpg

Som en stor importør av kakao har vi et ansvar for at produksjonen foregår på en bærekraftig måte, som ivaretar hele verdikjeden. Alle våre sjokolade- og kakaoprodukter er derfor UTZ- eller Fairtrade-sertifiserte.

Handler du sjokolade fra Eldorado, Jacobs Utvalgte eller First Price kan du kose deg med god samvittighet.

Utfordringer knyttet til kakaoproduksjonen

En av de mest alvorlige risikoene forbundet med kakaoproduksjon er den utbrede praksisen av barnearbeid. Det er estimert at hele 2 millioner barn* arbeider i kakaoindustrien i Elfenbenskysten og Ghana alene. Problemet er delvis drevet av at den globale produksjonen er dominert av småskalajordbruk hvor hele familien er involvert i gårdsarbeid. Bøndene har lav inntekt    og det er ofte dårlige og utrygge arbeidsforhold.  Dette er blant annet resultat av at prisen for kakao internasjonalt er lav hvor bonden får lite for sin kakao og dermed ikke har råd til å investere i forbedringer for bedre arbeidsforhold. Selv om landene er forpliktet under internasjonale konvensjoner om barnearbeid, er gjennomføringen av disse lovene i for liten grad gjennomført.

Utover risiko for barnearbeid er kakaoavlingene meget sensitive og truet av skadedyr og sykdommer. Klimaendringene vil også trolig føre til større langvarige virkinger og påvirke fremtidens tilbud og tilgjengelighet av kakao. 

 

* World Cocoa Foundation