Registrering og oppdatering i Produkt Portalen

Her finner du leksjoner og animasjonsfilmer som viser det hvordan produktportalen fungerer og hvordan du registrerer på en korrekt måte.

Video Image

​ Introduksjon til Produktportalen

Video Image

Opprette produkt

Lær hvordan opprette et nytt produkt. Dette gjøres ved hjelp av pakningsoppbyggeren. Du lærer blant annet hvordan legge ved vedlegg, hvordan kopiere informasjon fra eksisterende enheter, linke eksisterende enheter inn i produktet, og hvilke felt som er obligatorisk for å sende enhetene til godkjenning.

Video Image

Hvordan velge rett paknings-oppbygning

Lær hvilken pakningsoppbygning som er rett for ditt produkt.

Video Image

Måleregler - forbrukerpakninger

Lær hvordan måle forbrukerpakninger. Her lærer du om generelle måleregler og måleregler for produkter med ujevn fasong, produkter med flere fronter samt produkter med fleksibel emballasje og sveisekant.

Video Image

Måleregler - detaljistforpakninger og pall

Lær hvordan måle detaljistforpakninger og pall.

Video Image

Hvordan beregne fyllingsgrad

Lær hvordan måle fyllingsgrad for ditt produkt.

Video Image

Kommunikasjon

​Lær hvordan bruke kommunikasjonsverktøyet. Det finnes fire ulike meldingstyper som representerer ulike typer oppgaver. Meldingene har ulike statuser avhengig av hvor i prosessen du er med oppgaven.

Video Image

Status og søkefelt

​ Lær hva de ulike statusene for enhetene betyr, samt hvordan søke frem enheter.

Video Image

Hva inngår i en enhet

Lær hvilken informasjon som finnes i en enhet, samt hvordan informasjonen er systematisert. Du lærer også hvordan se hvilke enheter som er knytt sammen til et produkt.

Video Image

Ferdigstille enhet

Lær hvordan finne enheter som ikke er ferdig utfylt, samt hvordan du fyller ut informasjonen og sender til Unil for godkjenning.

Video Image

Utføre oppdateringer

Lær hvordan utføre oppdateringer av en enhet. Dette gjøres når Unil etterspør oppdateringer grunnet feil eller mangelfull informasjon, eller når du ønsker å oppdatere informasjon i enheten.

Video Image

Hvordan kopiere en enhet?

​Lær hvordan du kopierer enkeltstående enheter. Skal du opprette et nytt produkt, og kopiere noen av enhetene lærer du dette i «Opprette produkt». Her lærer du hvordan kopierer en enhet alene.

Video Image

Knytte enheter sammen

​Man bruker pakningsoppbyggeren for å opprette et helt produkt med nødvendige knytninger, men i noen tilfeller må man knytte sammen enheter manuelt. I denne leksjonen lærer du hvordan du knytter enheter sammen manuelt.

Video Image

Fjerne koblinger mellom enheter

Lær hvordan du fjerner knytninger mellom enheter.