Slik registrerer du i ProduktPortalen

Video Image

Opprette produkt

Video Image

Ferdigstille enhet

Video Image

Utføre oppdateringer

Video Image

Kopiere enheter

Video Image

Gjennomgang av enheter

Video Image

Fjerne koblinger mellom enheter

Video Image

Knytte enheter sammen

Video Image

Status og søkefelt