Våre løfter

Til de viktigste interessentene har vi gitt våre løfter.

Til medarbeiderne våre:

Vi er ett team som drar lasset sammen og feirer sammen

«Ett team» formidler at vi gjør hverandre gode ved at alle trekker i samme retning og i samme enden av tuet. Gode team består av individer med ulike styrker og egenskaper som forenes om å nå et felles mål.

Når vi drar lasset sammen, er det en folkelig måte å uttrykke at vi er et lag. Noen lass er store og krever mye av oss, andre er lettere. Uansett er det lagspill som gir resultater – at alle bidrar med sitt beste.

Til forbrukerne:

Merkevarer du kan stole på

Våre merkevarer favner bredt – fra premium kvalitet til billige alternativer. Uansett hvor på skalaen et merke ligger, skal det innfri kundenes forventninger og levere stabil og forutsigbar kvalitet – hver gang. Merkevarer kjennetegnes ved at forbruker har et sterkt forhold til dem; at de kjenner dem, har kunnskap om dem, stoler på dem og liker dem. Vi skal bygge dem stadig sterkere – gjennom kvalitet, innovasjon og kommunikasjon.

Til samfunnet:

Vi går foran

Samfunnsansvar er ikke noe vi pålegges, det er noe vi tar med forpliktende engasjement og glede. Vi skal være i front når det gjelder helse, etikk og miljø og sette en standard for andre. Gjennom NorgesGruppen når vi stort sett hele det norske samfunn, hundrevis av leverandører og millioner av mennesker hver uke. Det gir oss store muligheter – og stort ansvar. Vi skal ta begge deler!

Vare_lofter.jpg