Siktelse mot tidligere ansatt i UNIL

Økokrim har i dag oversendt siktelse mot en tidligere ansatt i UNIL til Asker og Bærum tingrett. Den tidligere ansatte erkjente i 2018 å ha mottatt bestikkelser for egen vinning. Økokrim har bedt om at saken berammes som tilståelsessak.

14.06.19

- Vi har nulltoleranse for korrupsjon og har samarbeidet tett med Økokrim for å avdekke de urettmessige handlingene, sier UNIL-leder Odd Ture Wang.

Handlingene har foregått utenfor selskapets systemer. UNIL har hatt et økonomisk tap som følge av handlingene og har fremmet deler av tapet som erstatningskrav i straffesaken mot den tidligere ansatte, og forbereder også en prosess overfor de involverte kontraktspartene.

Det var i juni i 2018 at UNIL fikk et anonymt varsel med påstander om mulige kritikkverdige og ulovlige forhold knyttet til en av selskapets ansatte. På bakgrunn av denne varslingen startet selskapet umiddelbart interne undersøkelser. Som en del av disse undersøkelsene ble vedkommende konfrontert med ulike forhold. De interne undersøkelsene var ennå ikke avsluttet da vedkommende selv meldte seg til Økokrim i september og erkjente å ha mottatt urettmessige ytelser. Vedkommende ble avskjediget.

 

 

Kontaktperson:
Advokat Elisabeth Roscher i Wikborg Rein

Dir: +47 22 82 76 65, Mob: +47 932 19 628