UNILs kvalitetspolitikk

Vår virksomhetsidé
Vi er NorgesGruppens Merkevarehus og kjedenes viktigste verdiskaper. Sammen tar vi samfunnsansvar i alt vi gjør, og skaper vinnere i hele verdikjeden. 

Merkevarer du kan stole på
Våre merkevarer skal innfri kundenes forventninger, og våre merkevarer kan forbrukeren stole på.

Vi går foran
Samfunnsansvar er noe vi tar med forpliktende engasjement og glede. Vi skal være i front når det gjelder helse, etikk og miljø og sette en standard for andre. Kompetente medarbeidere skal sikre dette.

Arbeidet skal sikre trygge produkter gjennom samhandling i vår organisasjon, med våre leverandører, samarbeidspartnere og myndigheter gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid. 

Alt dette gjenspeiles i vår kvalitetspolitikk:

Vi går foran for å sikre trygg mat/trygge produkter som møter kundenes og forbrukernes forventninger til kvalitet. Dette gjøres gjennom  samfunnsansvarlighet, samarbeid, tydelig intern og ekstern kommunikasjon og kontinuerlige forbedringer i verdikjeden.

Vårt ledelsessystem for produkttrygghet viser oss hvordan våre prosesser skal utføres, hvordan vi skal vurdere risikoanalyser og hvordan vi skal kommunisere risiko og muligheter i vår verdikjede. Det viser oss hvordan avvik skal meldes, og hvilke lover og regler vi skal forholde oss til.

Unil har, ved å bygge opp ledelsessystemet etter prinsippene i ISO 22000 standarden, gitt et tydelig signal på at den overordnede hensikten med systemet er å kunne sette kvalitetsmål og sikre at vi på en effektiv måte kan utvikle og bygge sterke egne merkevarer som alltid setter næringsmiddeltrygghet og produktsikkerhet i førersetet.