UNILs kvalitet- og bærekraftpolitikk

Vi er NorgesGruppens Merkevarehus og kjedenes viktigste verdiskaper. Sammen tar vi samfunnsansvar i alt vi gjør, og skaper vinnere i hele verdikjeden. Våre merkevarer skal innfri kundenes forventninger, og våre merkevarer kan forbrukeren stole på.

Samfunnsansvar er noe vi tar med forpliktende engasjement og glede. Vi skal være i front når det gjelder helse, etikk og miljø og sette en standard for andre. Kompetente medarbeidere skal bidra til at våre mål blir nådd.
Arbeidet skal sikre trygge produkter gjennom samhandling i vår organisasjon, med våre leverandører, samarbeidspartnere og myndigheter gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid.

Alt dette gjenspeiles i vår kvalitets- og bærekraftspolitikk:

Vi går foran for å sikre trygg mat/trygge produkter som møter kundenes og forbrukernes forventninger til kvalitet. Dette gjøres gjennom kompetente medarbeidere, samfunnsansvarlighet, samarbeid, tydelig intern og ekstern kommunikasjon og kontinuerlige forbedringer i verdikjeden.


Vårt ledelsessystem for trygg mat og produkttrygghet, UNIL-Styringssystem, viser oss hvordan våre prosesser skal utføres, hvordan vi skal vurdere risikoanalyser og hvordan vi skal kommunisere risiko og muligheter i vår verdikjede. Det viser oss hvordan avvik og forbedringsforslag skal meldes, og hvilke lover og regler vi skal forholde oss til.

UNIL har, ved å bygge opp ledelsessystemet etter prinsippene i ISO 22000:2018 standarden, gitt et tydelig signal på at den overordnede hensikten med systemet er å kunne sette kvalitets- og bærekraftsmål og sikre at vi på en effektiv måte kan utvikle og bygge sterke egne merkevarer som alltid setter næringsmiddeltrygghet og produktsikkerhet først.