Bedrifter med virksomhet i Thailand lanserer app til å fremme migrantarbeideres rettigheter

Koronapandemien rammer produksjonsindustrien hardt i Thailand, et land der også mange norske selskaper har leverandører og produksjonsanlegg. Spesielt sårbare er de opptil fem millioner arbeidsinnvandrerne fra Kambodsja, Myanmar og Laos, hvorav hundretusener er blitt oppsagt eller hvis arbeidsforhold har forverret seg.

Derfor går Unil, svenske og internasjonale selskaper og organisasjoner nå sammen i MOVE-nettverket for å øke migrantenes kunnskap om smittevern og arbeidstakeres rettigheter. Sammen lanserer grunnleggerne, inkludert Unil, en mobilapp og et nettsted med utdanning og informasjon på fire språk.

Artikkelbilde_MigrantWorkersWaiting_Thailand_2_IOM 2018_VisarutSankham.jpg

Foto: IOM/Visarut Sankham

Derfor går Unil, svenske og internasjonale selskaper og organisasjoner nå sammen i MOVE-nettverket for å øke migrantenes kunnskap om smittevern og arbeidstakeres rettigheter. Sammen lanserer grunnleggerne, inkludert Unil, en mobilapp og et nettsted med utdanning og informasjon på fire språk.

Tvangsarbeid og menneskehandel er en risiko for migrantarbeidere i Thailand, og koronapandemien har forverret situasjonen. Med mobilappen får migranter tilgang til pålitelig informasjon om covid-19 og opplæring i deres arbeidstakerrettigheter. Samtidig styrkes den digitale kompetansen til en sårbar gruppe.

Bak appen ligger initiativet MOVE, som ønsker å øke migrantarbeideres kunnskap. FNs organ for migranter, International Organization for Migration (IOM), er en viktig partner for MOVE, og parallelt med mobilappen lanserer IOM et nytt nettsted for migranter, mitrthai.com. Nettstedet og appen danner sammen en digital plattform med filmer og informasjonsmateriell. Gjennom et kartleggingsverktøy kan brukeren også gi informasjon om deres situasjon. På denne måten får MOVE-aktører viktig kunnskap om migrantenes utfordringer.

Ifølge IOM er den digitale plattformen en effektiv måte å nå migranter med informasjon om å migrere, jobbe og leve trygt i Thailand. Den flerspråklige plattformen når både de som er ansatt og de som er på utkikk etter arbeid og er i transitt.

- Mangelen på forståelig informasjon på eget språk er en av de største hindringene for å beskytte migrantarbeideres rettigheter. Koronapandemien har forverret situasjonen ytterligere. Den digitale plattformen "MitrThai" er en konkret løsning på dette problemet fordi den samler pålitelig og rask informasjon på språk forstått av arbeidsinnvandrere i Thailand, sier Maria Moita, fungerende administrerende direktør i IOM Thailand.

Artikkelbilde_MOVE_Quizrr Training App_2-1_Photo_1200.jpg

Foto: Quizrr

UNIL er en av grunnleggerne av MOVE, som også inkluderer Axfoundation, Axfood, Electrolux, HP, IOM, Quizrr og Ulula. Svenske Quizrr er ansvarlig for utviklingen av appen og det pedagogiske innholdet, mens det digitale undersøkelsesverktøyet er utviklet av kanadiske Ulula. Electrolux, som har valgt å investere i investeringen, ser plattformen som et supplement til tradisjonelle fabrikkrevisjoner og leverandøropplæring.

Relaterte artikler

Video Image

Migrant- arbeidernes utfordringer 60 sek