MOVE: Utdanning for migrantarbeidere

Å krysse landegrensene for å finne arbeid er et av hovedmotivene bak folkevandringer mellom land. Migrantarbeidere finnes i globale verdikjeder i alle bransjer og bidrar til økonomisk utvikling over hele verden. Å minimere risikoen for utnyttelse av migrantarbeidere og sikre gode arbeidsforhold, lokalt og globalt, er noe av det viktigste vi gjør for å sikre sosial bærekraft i dag. Derfor ville Unil bidra da Axfoundation og en rekke selskaper sammen dannet nettverket MOVE i 2020.

Målet med MOVE er å øke migrantarbeideres kompetanse gjennom informasjon om koronaforebygging og opplæring i rettigheter. Høsten 2020 ble MOVE piloten lansert - en firespråklig mobilapp for arbeidsinnvandrere i Thailand.

Problemet

Migrantarbeidere er sårbare for utnyttelse og har ofte liten mulighet og kjennskap til hvordan de kan hevde sine rettigheter. Blant annet bidrar høy arbeidsledighet i hjemlandet til at mange aksepterer dårlige arbeidsforhold i utlandet. Utnyttelse av arbeidsinnvandrere skjer i alle faser av en typisk migrasjonssyklus - fra rekruttering til ansettelse og ved retur. Koronapandemien har forverret situasjonen i produksjonsland som Thailand, da den har ført til oppsigelser og økt usikkerhet for allerede sårbare arbeidere.
Migrantarbeidere pådrar seg ofte gjeld for å ha råd til visum, helsesjekk og reise. For å minimere denne risikoen har Employer Pays Principle blitt lansert, i tråd med Dhaka-prinsippene om verdig migrasjon. Det betyr at dersom arbeidsgivere ansetter utenlandsk arbeidskraft er de pålagt å bære alle kostnader knyttet til ansettelsen.

Artikkelbilde_MigrantWorkersWaiting_Thailand_2_IOM 2018_VisarutSankham.jpg

Foto: IOM/Visarut Sankham

Samarbeidet

MOVE samarbeidet ble inngått i 2020. Samarbeidet er en oppskalering av et vellykket nordisk initiativ rettet mot migrantarbeidere i produksjonsleddet i Thailand. Unil i samarbeid med den svenske private stiftelsen Axfoundation og ti andre nordiske matvareselskaper, gikk i 2017 sammen for å målrettet nå migrantarbeidere. Dette gjorde vi gjennom å bidra med finansiering av utviklingen av en egen flerspråklig modul av Quizrr verktøyet. Quizrr er i utgangspunktet et nettbrett-basert opplæringsprogram for fabrikkarbeidere utviklet av det svenske edtech-selskapet Quizrr.
Involverte parter i MOVE samarbeidet er blant andre Axfoundation, Axfood, Electrolux, Hewlett Packard Enterprise og UNIL.

Løsningen

Formålet med MOVE er å stoppe utnyttelse og diskriminering av migrantarbeidere ved å øke gruppens kunnskap om rettigheter, lover og forskrifter. Et annet mål er å øke migrantenes digitale kompetanse i en tid preget av digitalisering og automatisering. Dette gjør vi både gjennom en MOVE-app og en nettside rettet mot migrantarbeidere.
MOVE samarbeidspartnere er Quizrr, det kanadiske selskapet Ulula og FNs internasjonale organisasjon for migrasjon, IOM. Quizrrs mål er å bygge kompetanse for ansatte i globale verdikjeder innen deres rettigheter og forpliktelser, helse, miljø og sikkerhet, organisasjonsfrihet, lønn og etisk rekruttering. Ulula spesialiserer seg på digitale konsekvensanalyser og undersøkelser for arbeidstakere. Disse komponentene slås sammen i mobilappen, som også inkluderer Covid-19-animasjoner produsert av IOM.
IOM har også utviklet en egen nettside for migranter, mitrthai.com. Nettsiden promoterer i tillegg appen. Sammen tilbyr mitrthai og appen en digital plattform på fire språk, der migranter fra Myanmar, Kambodsja og Laos tilbys støtte, informasjon og opplæring. Lokale chatgrupper og sosiale medier er også koblet til plattformen.

QuizRR_artikkelbilde.jpg

Foto: Quizrr

Resultater

Resultatene av å benytte digital utdanning via Quizrr har blitt evaluert ved flere anledninger. Disse evalueringene danner grunnlaget for hvordan piloten skal nå migrantarbeidere i Thailand. Blant annet viste en evaluering av det nordiske initiativet i 2019 at opplæringen av nesten 2300 arbeidsinnvandrere og ledere ved fabrikker i Thailand førte til økt kunnskap om ansvar og rettigheter. I 2020 gjennomførte Axfoundation også en evaluering av Quizrr verktøyet hos 19 leverandører til Axfood, Martin & Servera, KICKS, Filippa K og Åhléns. Rapporten fra evalueringen indikerer at arbeidsmiljøet hos kinesiske produsenter ble bedre etter langsiktige investeringer i digital opplæring i rettigheter til ansatte og ledere.

 

Relaterte artikler