Mennesker og sosial utvikling

Vi skal alltid jobbe for at mennesker bakover i vår verdikjede får ivaretatt sine grunnleggende menneske- og arbeidsrettigheter.

Mål: Etiske retningslinjer

Alle våre leverandører skal signere våre etiske retningslinjer. Etiske retningslinjer er et vedlegg til våre kontrakter. Vi er en del av det skandinaviske innkjøpssamarbeidet United Nordic (UN). Våre etiske retningslinjer er utviklet i samarbeidet med UN.

Status: Vi jobber systematisk med at alle våre leverandører skal signere våre etiske retningslinjer.

Sist oppdatert 19.10.22

Mål: Kontroll og revisjon

Unil skal sikre at alle ansatte hos våre produsenter har sine rettigheter ivaretatt. I land med høy risiko for brudd på arbeidstaker- og menneskerettigheter krever vi derfor en gyldig sosial revisjon (BSCI, SMETA eller SA 8000).

Status: Alle produsenter i høyrisikoland skal ha en gyldig sosial revisjon.

Sist oppdatert 19.10.22

Mål: Sertifisert te og kakao

I te- og kakaoproduksjonen er det stor risiko for brudd på arbeidstaker- og menneskerettigheter. Flere store sertifiseringsorganer, slik som Fairtrade og Rainforest Alliance jobber for å bedre vilkårene for de som jobber først i verdikjeden. Vi krever at all te og kakao skal være sertifisert.

Status: Alle våre kakaoprodukter som inneholder mer enn 30 % kakao skal være Fairtrade eller Rainforest Aliance sertifiserte. Ett produkt er ikke sertifisert.

Sist oppdatert 19.10.22

Status: Siden 2019 har all vår te vært Fairtrade-sertifisert.

Sist oppdatert 19.10.21