Mennesker og sosial utvikling

Vi skal alltid jobbe for at mennesker bakover i vår verdikjede får ivaretatt sine grunnleggende menneske- og arbeidsrettigheter.

Mål: Etiske retningslinjer

Alle våre leverandører skal signere våre etiske retningslinjer. Etiske retningslinjer er et vedlegg til våre kontrakter. Vi er en del av det skandinaviske innkjøpssamarbeidet United Nordic (UN). Våre etiske retningslinjer er utviklet i samarbeidet med UN.

Status: Vi jobber systematisk med at alle våre leverandører skal signere våre etiske retningslinjer. 386 av 553 av aktive leverandører hadde ved utgangen av 2022 signert våre etiske retningslinjer. Nedgangen fra 77 % i 2021 skyldes økt antall leverandørbytter.

Sist oppdatert 13.03.23

Mål: Kontroll og revisjon

Unil skal sikre at alle ansatte hos våre produsenter har sine rettigheter ivaretatt. I land med høy risiko for brudd på arbeidstaker- og menneskerettigheter krever vi derfor en gyldig sosial revisjon (BSCI, SMETA eller SA 8000).

Status: Alle produsenter i høyrisikoland skal ha en gyldig sosial revisjon. 92 av 103 produsenter i risikoland hadde ved utgangen av 2022 en gyldig sosial revisjon.

Sist oppdatert 13.03.23

Mål: Sertifisert te og kakao

I te- og kakaoproduksjonen er det stor risiko for brudd på arbeidstaker- og menneskerettigheter. Flere store sertifiseringsorganer, slik som Fairtrade og Rainforest Alliance jobber for å bedre vilkårene for de som jobber først i verdikjeden. Vi krever at all te og kakao skal være sertifisert.

Status: Alle våre kakaoprodukter skal være Fairtrade eller Rainforest Aliance sertifiserte. Vi gikk fra 86 % i 2021 til 79 % i 2022. Bakgrunnen er at vi har strammet inn våre retningslinjer til at all kakao skal være sertifisert uavhengig av %-innhold.

Sist oppdatert 13.03.23

Status: Siden 2019 har all vår te vært Fairtrade-sertifisert.

Sist oppdatert 13.03.23