Mennesker og sosial utvikling

Vi skal alltid jobbe for at mennesker bakover i vår verdikjede får ivaretatt sine grunnleggende menneske- og arbeidsrettigheter.

Mål: Code of conduct

Alle våre leverandører skal signere vår Code of Conduct.

Status: Vi jobber systematisk med at alle våre leverandører skal signere CoC sammen med Framework Agreement.

Sist oppdatert 23.02.22

Mål: Kontroll og revisjon

Alle produsenter i land der det anses å være høy risiko for brudd på arbeids- og menneskerettigheter skal ha en gyldig sosial revisjon som f.eks. BSCI, SMETA eller SA 8000.

Status: Alle produsenter i så kalte risikoland skal ha en gyldig sosial revisjon.

Sist oppdatert 23.02.22

Mål: Sertifisert te og kakao

I te- og kakaoproduksjonen er det stor risiko for at mennesker utnyttes og at bøndene ikke får en lønn god nok til å leve av. Derfor krever vi at te og kakao skal være sertifisert.

Status: Alle våre kakaoprodukter som inneholder mer enn 30 % kakao skal være Fairtrade eller Rainforesst Aliance sertifiserte. Ett produkt er ikke sertifisert.

Sist oppdatert 23.02.22

Status: All vår te skal være Fairtrade sertifisert.

Sist oppdatert 08.06.21