Et viktig prosjekt for hasselnøttproduksjonen i Tyrkia

Tyrkia er den største produsenten av hasselnøtter globalt. Hasselnøttproduksjonen i Tyrkia har store sosiale utfordringer og det er derfor viktig for Unil å kunne sikre sporbar produksjon og gode produksjonsforhold, helt ned til bonden.

Hasselnøtter er en råvare som ofte blir solgt i bulk og det er derfor vanskelig å vite hvem som produserer hasselnøtten og under hvilke forhold den har blitt produsert. I 2020 inngikk Unil et samarbeid med den svensk-tyrkiske bondeeide hasselnøttprodusenten Avella. Avellas produksjon er lokalisert i Giresun i Tyrkia. Giresun er kjent som hasselnøttens hjemsted, og hele 7,5 prosent av den globale produksjon av hasselnøtter i verden kommer herfra.

Artikkelbilde_Hasselnottproduksjon.jpg
Gjennom Avella kjøper vi sporbare hasselnøtter fra 125 av Avellas bønder. Hver sekk med hasselnøtter er øremerket og sporbar, og Avella kontrollerer hver gård for å sikre at arbeidstakerrettigheter og landbukspraksis følges opp i tråd med våre retningslinjer. Avella jobber aktivt med å øke kunnskapen til våre produsenter.

Artikkelbilde_Hasselnotter-i-hender.jpg

Formålet med samarbeidet, i tillegg til å kunne sikre en sporbar verdikjede med god oversikt over bønder, er at Unil kan bidra til prosjekter som gir en merverdi for bøndene vi kjøper fra. Avella har en rekke prosjekter rettet mot hasselnøttprodusenter i Giresun og i 2020 har Unil bidratt med midler til to prosjekter:

→ kostnader for skolemateriell for mer enn 2000 studenter fra hasselnøttproduserende familier i Giresun samt til 8 lokale skoler. Avella gjennomfører prosjektet i samarbeid med lokale skoler og lokale myndigheter.
→ opplæring av hasselnøttbønder innen god landbrukspraksis. Prosjektet er et samarbeid mellom Avella og lokale myndigheter. Avella har også en rekke andre forbedringsprosjekter i Giresun inkludert GAP-sertifisering av bønder, praksisplasser for lokale studenter samt forskning knyttet til økt effektivitet i hasselnøttproduksjon.