Vårt ansvar

Vi skal gå foran og tilby produkter som balanserer økonomi, samfunn og miljø - og bidrar til en bærekraftig utvikling. Vi skal gi forbruker trygghet for at varene de kjøper av oss er produsert på en måte som ivaretar mennesker, dyr og miljø.