toppbilde

Ansvarlig verdikjede

Vi skal kunne gi kundene våre en trygghet for at varene de kjøper fra oss er produsert under verdige forhold. Vi skal gi mennesker og dyr bakover i vår verdikjede en bedre hverdag og et bedre miljø.

Ansvarlig verdikjede

Klima og miljø

Vi arbeider aktivt for å redusere vår belastning på miljøet. I egen drift har vi særlig fokus på å redusere matsvinn. Vi arbeider også med å sikre at miljøet ivaretas i hele verdikjeden - fra produksjon til vårt lager.

Les mer om vårt miljøarbeid

Kosthold og helse

Vi jobber systematisk for å gjøre produktene våre sunnere og sortimentet mer variert. Slik gjør vi en innsats for å bedre folkehelsen.

Les mer om våre tiltak for

Våre etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer fungerer som vårt kompass - de er retningsgivende for alt vi gjør og for alle beslutningene som tas.

Etiske retningslinjer

Rapporter

I 2016 lanserte Unil sin aller første bærekraftsrapport. Vi er stolte av alle de gode tiltakene vi har gjennomført så langt. Rapporten er inndelt i helse, miljø, arbeidsforhold, under vann og samarbeid. Her kan du lese mer om vår strategi, våre mål frem mot 2020.

Unil er medlem av Etisk Handel Norge og en av våre medlemsforpliktelser er årlig rapportering på arbeidet med etikk og miljø i verdikjeden. Vi har valgt å offentliggjøre denne rapporteringen og du kan finne den her. Har du ytterlige spørsmål så kontakt vår fagsjef ansvarlig innkjøpspraksis.

Nordic Initiative Quizrr Thailand Report 2019

Strengthening practices in the Vietnamese cashew nut industry 2018

Bærekraftsrapport Unil 2018

Bærekraftsrapport Unil 2017

Sustainability Report 2017

Rapportering til Initiativ for Etisk Handel (IEH) 2017

Bærekraftsrapport Unil 2016

Rapportering til Initiativ for Etisk Handel (IEH) 2016