Miljø og klima

Vi skal redusere klima- og miljøpåvirkningen i vår verdikjede.

Mål: Arealbruk og skogsforvaltning

Vi skal redusere avskoging i vår verdikjede. Alle våre nye og eksisterende papir- og trevirkeprodukter skal innen utgangen av 2022 være sertifisert i henhold til FSC, PEFC eller Svanen, eller bestå av resirkulert materiale. Det skal ikke brukes råvarer som stammer fra tropisk tømmer i våre produkter.

Status: 101 av 113 produkter var ved utgangen av 2022 FSC®-sertifisert eller Svanemerket (FSCN003190). Det er en forbedring fra 2021 (81 %).

Sist oppdatert 03.03.24

Mål: Kjemikalier og utslipp

65 % av våre non-food-leverandører skal ha en miljøsertifisering innen 2025.

Status: 81 av 123 av våre leverandører hadde ved utgangen av 2022 en miljøsertifisering i hht våre retningslinjer. Nytt mål er 100 % innen 2030.

Sist oppdatert 13.03.23

Mål: Fiskeri og havbruk

All fisk og sjømat fra risikoområder skal være sertifisert etter MSC eller ASC.

Status: 29 av 30 fisk- og sjømatprodukter fra risikoområder var ved utgangen av 2022 MSC- eller ASC-sertifisert.

Sist oppdatert 13.03.23

Mål: Emballasje og forsøpling

Vi skal være en pådriver for sirkulær emballasje og bærekraftige emballasjematerialer, samt forhindre forsøpling i verdikjeden. Fra 2021 til 2025 skal vi redusere bruken av ny plast og unødvendig plastemballasje med 20 %. Innen 2025 skal all metallhermetikk legges over på kartong eller annen miljøvennlig emballasje.

Status: I 2022 reduserte vi bruken av jomfruelig plastemballasje med 195 tonn, mot 110 tonn i 2021. Målet er en årlig besparelse på 240 tonn.

Sist oppdatert 13.03.23

Status: I 2022 reduserte vi bruk av jomfruelig plast i våre non-food-produkter med 108 tonn.

Sist oppdatert 31.05.23

Status: I 2021 gikk First Price Lapskaus over fra metallhermetikk til kartong, mens i 2022 ble ingen konvertert over på kartong.

Sist oppdatert 13.03.23

Mål: Redusere matsvinn med 50 %

I løpet av 2016 var vårt svinn ved lageret på 100 tonn. Vårt mål er å redusere det årlige svinnet til 50 tonn per år innen 2025.

Status: Årlig matsvinn er i snitt redusert med 27 %. Det vil si at vi har et årlig svinn på 73 tonn.

Sist oppdatert 12.01.22