Miljø og klima

For å redusere vårt avtrykk på klima og miljø har vi satt oss mål innen de områdene som vil gi mest effekt.

Mål: Arealbruk og skogsforvaltning

Vi skal redusere avskogingen i vår verdikjede. Alle våre produkter av papir- eller trevirke må derfor være FSC®-sertifisert.

Status: Av våre produkter som er laget av papir- eller trevirke er 75 av totalt 96 produktert FSC® sertifisert.

Sist oppdatert 06.06.21

Mål: Emballasje og forsøpling

Vi skal være en pådriver for sirkulær emballasje og bærekraftige emballasjematerialer, samt forhindre forsøpling i verdikjeden.

Status: Fra 2021 til 2025 skal vi redusere bruken av ny plast og unødvendig plastemballasje med 20 %. Det tilsvarer ca 240 tonn i året.

Sist oppdatert 07.06.21

Status: Innen 2025 skal all hermetikk være av kartong eller annen miljøvennlig emballasje. Metallhermetikk skal ikke forekomme i sortimentet.

Sist oppdatert 07.06.21

Mål: Matsvinn

Reduksjonen av matsvinn er et av de viktigste tiltakene for å sikre en mer bærekraftig verdikjede.

Status: Allerede i 2016 satte vi et mål om å redusere matsvinnet ved vårt lager med 50 % innen 2025. I 2016 ble det kastet 100 tonn mat ved vårt lager. Fra 2017 har vi redusert det årlige svinnet med i snitt 27 %.

Sist oppdatert 06.06.21

Mål: Kjemikalier og utslipp

Alle våre EMV-produsenter av non-food produkter skal ha en miljøsertifisering for å redusere miljøpåvirkningen ved produksjonen.

Status: Innen 2025 skal 75 % av våre produsenter av non-food produkter være miljøsertifisert.

Sist oppdatert 10.06.21

Mål: Fiskeri og havbruk

Vi skal være en pådriver for mer bærekraftig oppdrett og fiskeriforvaltning.

Status: All fisk og sjømat fra områder der risikoen for overfiske eller miljøødeleggelser er stor skal være MSC-/ASC-sertifisert.

Sist oppdatert 08.06.21