Miljø og klima

Vi skal jobbe for å redusere klima- og miljøpåvirkningen i verdikjeden vår.

Mål: Arealbruk og skogsforvaltning

Vi skal redusere avskoging i vår verdikjede. Alle våre nye og eksisterende papir- og trevirkeprodukter skal innen utgangen av 2022 være sertifisert i henhold til FSC, PEFC eller Svanen, eller bestå av resirkulert materiale. Det skal ikke brukes råvarer som stammer fra tropisk tømmer i våre produkter.

Status: Av våre produkter som er laget av papir- eller trevirke er nå 88 % sertifisert FSC®, PEFC eller Svanen eller bestå av resirkulert materiale (mot 81 % i forrige periode).

Sist oppdatert 19.10.22

Mål: Emballasje og forsøpling

Vi skal være en pådriver for sirkulær emballasje og bærekraftige emballasjematerialer, samt forhindre forsøpling i verdikjeden. Fra 2021 til 2025 skal vi redusere bruken av ny plast og unødvendig plastemballasje med 20 %. Det tilsvarer ca 240 tonn pr år og 1200 tonn innen 2025. Innen 2025 skal all metallhermetikk legges over på kartong eller annen miljøvennlig emballasje.

Status: I 2021 klarte vi en reduksjon på 110 tonn. Det betyr at vi ligger bak det årlige målet om 240 tonn reduksjon, som igjen gjør det tøffere å nå målet om 1200 tonn reduksjon i 2025.

Sist oppdatert 23.02.22

Status: I 2021 gikk First Price Lapskaus over fra metallhermetikk til kartong.

Sist oppdatert 23.02.22

Mål: Redusere matsvinn med 50 %

I løpet av 2016 var vårt svinn ved lageret på 100 tonn. Vårt mål er å redusere det årlige svinnet til 50 tonn per år innen 2025.

Status: Årlig matsvinn er i snitt redusert med 27 %. Det vil si at vi har et årlig svinn på 73 tonn.

Sist oppdatert 12.01.22

Mål: Kjemikalier og utslipp

Vi skal jobbe for å redusere miljøpåvirkningen der vi produserer varene våre.

Status: Innen 2025 skal 65 % av våre produsenter av ikke-spiselige produkter være miljøsertifisert. Siden forrige periode har vi økt andelen fra 57 til 59 %.

Sist oppdatert 19.10.22

Mål: Fiskeri og havbruk

Vi skal sikre at våre fisk- og sjømatprodukter kommer fra produsenter som jobber for en mer bærekraftig verdikjede.

Status: Vi krever at all fisk og sjømat fra områder der risikoen for overfiske eller miljøødeleggelser er stor skal være MSC-/ASC-sertifisert. 1 av 66 produkter mangler MSC.

Sist oppdatert 19.10.22