Miljø og klima

Vi skal jobbe for å redusere klima- og miljøpåvirkningen i verdikjeden vår.

Mål: Arealbruk og skogsforvaltning

Vi skal redusere avskoging i vår verdikjede.

Status: Av våre produkter som er laget av papir- eller trevirke er 75 av totalt 96 produktert FSC® sertifisert.

Sist oppdatert 06.06.21

Mål: Emballasje og forsøpling

Vi skal være en pådriver for sirkulær emballasje og bærekraftige emballasjematerialer, samt forhindre forsøpling i verdikjeden.

Status: PLAST Fra 2021 til 2025 skal vi redusere bruken av ny plast og unødvendig plastemballasje med 20 %. Det tilsvarer ca 240 tonn i året.

Sist oppdatert 14.06.21

Status: HERMETIKK Innen 2025 skal all metallhermetikk legges over på kartong eller annen miljøvennlig emballasje.

Sist oppdatert 07.06.21

Mål: Matsvinn

Reduksjonen av matsvinn er et av de viktigste tiltakene for å sikre en mer bærekraftig verdikjede.

Status: Allerede i 2016 satte vi et mål om å redusere matsvinnet ved vårt lager med 50 % innen 2025. I 2016 ble det kastet 100 tonn mat ved vårt lager. Fra 2017 har vi redusert det årlige svinnet med i snitt 27 %.

Sist oppdatert 06.06.21

Mål: Kjemikalier og utslipp

Vi skal jobbe for å redusere miljøpåvirkningen der vi produserer varene våre.

Status: Innen 2025 skal 65 % av våre produsenter av non-food produkter være miljøsertifisert.

Sist oppdatert 10.06.21

Mål: Fiskeri og havbruk

Vi skal være en pådriver for mer bærekraftig oppdrett og fiskeriforvaltning.

Status: All fisk og sjømat fra områder der risikoen for overfiske eller miljøødeleggelser er stor skal være MSC-/ASC-sertifisert.

Sist oppdatert 08.06.21