Vårt plastløfte

Plastemballasje har en viktig funksjon i å beskytte produkter og særlig matvarer. Plastemballasjen sørger for mattrygghet samt forlenger matens holdbarhet og kvalitet. Med andre ord er plastemballasje i dag et viktig redskap i å forebygge matsvinn. Samtidig vet vi at det er flere miljømessige utfordringer knyttet til plastemballasje; bruk av ressurser, klimapåvirkning og forsøpling. Derfor jobber vi med å sikre mer miljøvennlig forbruk av plastemballasje. Dette betyr at vi ønsker å:

1. REDUSERE UNØDVENDIG PLASTEMBALLASJE 

 • Vi skal redusere bruken av plast med 20 % innen 2025.

 • Vi skal unngå overemballering.

 • Vi skal sikre minst mulig luft og mest mulig produkt i forpakningene.

 • Vi skal bytte til tynnere plastemballasje på produkter hvor det ikke er mulig å fjerne plasten (uten at det går på bekostning av produktets kvalitet og holdbarhet).

 • Vi skal utforske alternative materialer der det er mulig (uten at det går på bekostning av produktets kvalitet og holdbarhet).

 
2. BIDRA TIL ØKT MATERIALGJENVINNING

 • Vi skal jobbe tett med våre leverandører for å finne emballasje som er materialgjenvinnbar.

 • Benytte emballasje som er designet for gjenvinning. Det vil si at vi må ta bevisste valg på bl.a bruk av fargepigmenter, etiketter, lim, størrelse og materialtyper.

 • Vi skal sikre tydelig og korrekt merking for sortering av emballasje.

 

3. REDUSERE PLASTFORSØPLING 

 • Vi skal øke bruken av resirkulert plastmateriale, og på denne måten skape insentiver til innsamling og resirkulering av plast.

 • Vi skal ha plastfrie alternativer til emballasje og produkter som lett havner på avveie i naturen. 

 • Vi skal ikke selge produkter som inneholder mikroplast. 

 

4. BIDRA TIL ØKT BRUK AV PLAST FRA FORNYBARE KILDER

 • Sikre at den bio-baserte plasten vi benytter kan materialgjenvinnes og at den stammer fra 2. generasjons råvare (altså laget av restråstoff og/eller avfall og som ikke opptar potensiell matjord). 

 • Være føre var med industrielt nedbrytbare plastmaterialer inntil teknologi for avfallshåndtering er på plass og tilgjengelig nasjonalt. 

 

 

Vi har signert Plastløftet i regi av Grønt Punkt Norge

Våren 2019 signerte Unil Plastløftet i regi av Grønt Punkt Norge. Ved å signere Plastløftet har vi forpliktet oss til: 1) Øke bruken av resirkulert plast 2) Unngå unødvendig bruk av plast 3) Designe for gjenvinning. Plastløftet er en viktig arena for å dele erfaringer og sammen diskutere løsninger på dagens utfordringer med andre viktige aktører i verdikjeden. Gjennom faglige samlinger legger Plastløftet til rette kompetanseheving som er avgjørende for at vi skal kunne nå våre mål og løfter til samfunnet. 

 

 

Dette har vi gjort

Fiskemannen Røkt Laks 100 g: Vi sparer miljøet for 20 tonn plast

Vi har utfordret oss selv og bransjen ved å endre emballasje på vårt største røkelaksprodukt. Frem til høstlanseringen 2019 besto emballasjen kun av plast, men nå har vi endret til en pappunderbane med et minimalt plastlag. Pappunderbanen inneholder under 20 % plast og kan derfor sorteres som papp hjemme i husholdningene. Dette er et pilotprosjekt som er under stadig utvikling og vi jobber tett med vår leverandør for å finne løsninger som kan redusere plastmengden ytterligere. Vi er ikke i mål enda, men med denne endring sparer vi miljøet for hele 20 tonn* plast årlig - og dette kun på et enkelt produkt.

 

Fiskemannen Scampi Naturell 270 g: Vi sparer miljøet for 5 tonn plast

Høsten 2019 endret vi fasong og tykkelsen på plasten i emballasjen til Scampi naturell. Med denne endringen sparer vi miljøet for omtrent 5 tonn* plast årlig. 

 

Vi øker bruken av resirkulert plast – Unik RentHjem

Alle plastflaskene i Unik-serien RentHjem er laget av resirkulert plast. Ved å bytte fra «ny» plast (også kalt jomfruelig plast) til resirkulert plast (R-PET) reduseres emballasjens klimabelastning da vi benytter ressurser som allerede er i omløp. På denne måten bidrar vi til en mer sirkulær økonomi og sparer miljøet for omtrent 35 tonn* med jomfruelig plast. 

LilleGo Bleie – bruk av fornybare råstoffer (bioplast) i plastemballasjen

Alle Lille Go' bleiene har nå plastemballasje som inneholder en betydelig andel bioplast. I dette tilfellet betyr det at bioplasten er laget sukkerrør, som er en fornybar råvare. Bioplasten er ikke såkalt industriell nedbrytbar, men kan sorteres som plast og kan materialgjenvinnes. Ved å benytte bioplast sparer vi miljøet for ca. 10 tonn* fossil plastemballasje årlig. 

 
Vi fjerner plastemballasjen – Unik RentHjem Strikkekluter

Vi har fjernet plastemballasjen på Unik RentHjem Strikkekluter. Dette gir en potensiell årlig reduksjon av plast på 0,24 tonn*. 

 

* Beregnet ut ifra estimert salgsvolum.


 

Emballasjeordboken

Vanlige ord og uttrykk