Vårt plastløfte

Plastemballasje har en viktig funksjon i å beskytte produkter og særlig matvarer. Plastemballasjen sørger for mattrygghet samt forlenger matens holdbarhet og kvalitet. Med andre ord er plastemballasje i dag et viktig redskap i å forebygge matsvinn. Samtidig vet vi at det er flere miljømessige utfordringer knyttet til plastemballasje; bruk av ressurser, klimapåvirkning og forsøpling. Derfor jobber vi med å sikre mer miljøvennlig forbruk av plastemballasje. Dette betyr at vi ønsker å:

1. REDUSERE UNØDVENDIG PLASTEMBALLASJE 

 • Vi skal redusere bruken av plast med 20 % innen 2025.

 • Vi skal unngå overemballering.

 • Vi skal sikre minst mulig luft og mest mulig produkt i forpakningene.

 • Vi skal bytte til tynnere plastemballasje på produkter hvor det ikke er mulig å fjerne plasten (uten at det går på bekostning av produktets kvalitet og holdbarhet).

 • Vi skal utforske alternative materialer der det er mulig (uten at det går på bekostning av produktets kvalitet og holdbarhet).

 
2. BIDRA TIL ØKT MATERIALGJENVINNING

 • Vi skal jobbe tett med våre leverandører for å finne emballasje som er materialgjenvinnbar.

 • Benytte emballasje som er designet for gjenvinning. Det vil si at vi må ta bevisste valg på bl.a bruk av fargepigmenter, etiketter, lim, størrelse og materialtyper.

 • Vi skal sikre tydelig og korrekt merking for sortering av emballasje.

 

3. REDUSERE PLASTFORSØPLING 

 • Vi skal øke bruken av resirkulert plastmateriale, og på denne måten skape insentiver til innsamling og resirkulering av plast.

 • Vi skal ha plastfrie alternativer til emballasje og produkter som lett havner på avveie i naturen. 

 • Vi skal ikke selge produkter som inneholder mikroplast. 

 

4. BIDRA TIL ØKT BRUK AV PLAST FRA FORNYBARE KILDER

 • Sikre at den bio-baserte plasten vi benytter kan materialgjenvinnes og at den stammer fra 2. generasjons råvare (altså laget av restråstoff og/eller avfall og som ikke opptar potensiell matjord). 

 • Være føre var med industrielt nedbrytbare plastmaterialer inntil teknologi for avfallshåndtering er på plass og tilgjengelig nasjonalt. 

Vi har signert Plastløftet i regi av Grønt Punkt Norge

Våren 2019 signerte Unil Plastløftet i regi av Grønt Punkt Norge. Ved å signere Plastløftet har vi forpliktet oss til: 1) Øke bruken av resirkulert plast 2) Unngå unødvendig bruk av plast 3) Designe for gjenvinning. Plastløftet er en viktig arena for å dele erfaringer og sammen diskutere løsninger på dagens utfordringer med andre viktige aktører i verdikjeden. Gjennom faglige samlinger legger Plastløftet til rette kompetanseheving som er avgjørende for at vi skal kunne nå våre mål og løfter til samfunnet. 

Status for måloppnåelse

 


 

Emballasjeordboken

Vanlige ord og uttrykk