Rapporter

Bærekraftsrapport Unil 2022

Bærekraftrapport Unil 2021

Bærekraftrapport Unil 2020

Bærekraftsrapport Unil 2019

Bærekraftsrapport Unil 2018

Bærekraftsrapport Unil 2017

Sustainability Report 2017

Bærekraftsrapport Unil 2016

Rapport fra Saltpartnerskapet 2015-2018

Nordic Initiative Quizrr Thailand Report 2019

Strengthening practices in the Vietnamese cashew nut industry 2018

Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis - Etisk Handel Norge 2023

Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis - Etisk Handel Norge 2022

Rapportering for bærekraftig forretningspraksis - Etisk Handel Norge 2021

Rapportering for bærekraftig forretningspraksis - Etisk Handel Norge 2020

Rapportering for bærekraftig forretningspraksis - Etisk Handel Norge 2019 

Rapportering til Initiativ for Etisk Handel (IEH) 2018

Rapportering til Initiativ for Etisk Handel (IEH) 2017

Rapportering til Initiativ for Etisk Handel (IEH) 2016