Bekjempe matsvinn

Vårt mål var å redusere matsvinnet på vårt lager med minimum 25 % innen 2020. Allerede i 2018 hadde vi redusert matsvinnet med 30 %. I tillegg skal vi bidra med nødvendig kunnskap og informasjon, slik at også forbruker kan redusere sitt matsvinn.

I tradisjonell lagerdrift er det en del situasjoner der mat naturlig kastes for å holde kunde fornøyd og sikker på varekvalitet. Det er ikke dermed sagt at maten er dårlig, for å endre holdninger og hindre at mat kastes istedenfor å konsumeres er det satt inn flere tiltak.

Våre rutiner for å unngå matsvinn
  1. Alle varer på vårt lager blir vurdert opp mot omsetningshastigheten i logistikk kjeden (fra lager til butikk) og mot tiden hvert lagringspunkt må ha for å selge ett gitt kvantum. Deretter blir det satt en siste salgsdag fra de forskjellige lagringspunkter i logistikk kjeden, i henhold til først inn-først ut prinsippet. 

  2. Varene vurderes i forhold til om omløpshastigheten er høy nok i forhold til innkjøpt kvantum til lager. Er kvantum alt for høyt, sett mot faktiske omløpshastighet, kan deler av partiet settes av til foredling.

  3. Varer som har for kort salgsdato i forhold til logistikkjeden, men fortsatt kan spises, doneres bort.
    Unil samarbeider med:
Tilleggsmerking mot matsvinn

2017 lanserte vi en tilleggsmerking til "best-før"-dato; "Normalt brukbar til". Målet var å bidra til at mindre mat ble kastet hjemme hos forbruker, og på den måten redusere matsvinnet her i landet. Ved legge til en "normalt brukbar til"-dato på syv ekstra dager, ble kundene gjort oppmerksomme på at produktet er trygt å spise etter "best før"-dato, til tross for endringer i konsistens og smak.

I 2018 samlet hele bransjen seg om en felles ordlyd "Ofte god etter". Dette budskapet ble forsterket gjennom å oppfordre forbrukerne til å "se, lukte og smake" og dermed stole på sine egne sanser før mat merket med "best før" kastes i søpla. Oppfordringen er kommunisert gjennom et symbol. Se-lukt-smak-symbolet er vi igang med å sette på alle våre produkter merket med "best før"-dato.