Vi forbedrer emballasjen

Optimering av emballasje er en viktig del av vårt arbeid med å sikre lavere miljø- og klimabelastning fra våre produkter. Det betyr at vi skal strebe etter å bruke emballasje med lavest mulig ressursbruk og miljøbelastning gjennom hele verdikjeden, uten at produktet blir ødelagt eller forringet. Dette er en utfordrende balansegang som krever nøye avveininger. 

Emballasjens viktige funksjon

Emballasje har en viktig funksjon i å beskytte produktet og forhindre skader. På matvarer er emballasje spesielt viktig for å sikre matvarers holdbarhet og forebygge matsvinn. Av denne grunn kan ukritisk reduksjon av emballasje skade miljøet mer enn miljøbelastningen fra emballasjene i seg selv. Vi arbeider derfor tett med våre leverandører for å finne gode emballasjeløsninger samtidig som vi utfordrer dem til å utvikle mer miljøvennlige løsninger for fremtiden. I dette arbeidet fokuserer vi på å:  

 

  • Unngå dobbel- og overemballering (reduksjon av mengden emballasje) uten at det går på bekostning av produktets holdbarhet.
  • Benytte mest mulig emballasje som lar seg materialgjenvinne. 
  • Benytte mest mulig resirkulert materiale i emballasjen.
  • Benytte materialer fra fornybare kilder i mer av emballasjen.
  • Sikre minst mulig luft og mest mulig produkt i både forbruker – og distribusjonsforpakninger.
  • Sikre korrekt og tydelig merking for sortering og avfallshåndtering av emballasje.
  • Sikre mer bærekraftig bruk av plastemballasje.
  • Velge materialtyper med lavere klimafotavtrykk.

Plastløftet vårt

Plastemballasje har en viktig funksjon i å beskytte produkter og særlig matvarer.  Plastemballasjen sørger for mattrygghet samt forlenger matens holdbarhet og kvalitet. Med andre ord er plastemballasje i dag et viktig redskap i å forebygge matsvinn. Samtidig vet vi at det er flere miljømessige utfordringer knyttet til plastemballasje; bruk av ressurser, klimapåvirkning og forsøpling. Derfor jobber vi med å sikre mer miljøvennlig forbruk av plastemballasje.

Les mer om Unils plastløfte

 

Vekk med metallhermetikken

Hermetikk er ofte et mindre godt materialvalg fordi den generelle miljøbelastningen er høyere sammenlignet med andre materialtyper - sett utfra et livssyklusperspektiv. Vi har derfor besluttet å ikke lansere nye produkter med hermetikk. Målet er å fjerne all hermetikk fra vårt sortiment.
Kartong eller pose er ofte gode alternativer til hermetikk. Mye av vårt sortiment på hermetikk er derfor endret til Tetra eller lignende kartongløsninger. Den rektangulære formen utnytter plassen i hylla og på pallen under transport vesentlig mye bedre enn hermetikk. I tillegg veier kartongen i snitt 64 prosent mindre enn hermetikk (ved 400 g pakningsstørrelse). 
Bedre plassutnyttelse under transport og tynnere emballasje sparer miljøet med redusert utslipp av CO2.