Nei til avskoging

Som en del av NorgesGruppen har vi sluttet oss til erklæringen om å redusere avskoging, som ble lansert på klimatoppmøtet i New York 23. september 2014.

Foto: Regnskogfondet

Vi følger EUs Tømmerforodning som setter krav til sporing av tømmeret helt ned til tresort og hogstområde. Bruken av miljøsertifiseringer som FSC er også et viktig virkemiddel når det gjelder å redusere risiko for ulovlig avskoging. FSC er en global, ideell organisasjon som setter standarder for hva som er en ansvarlig forvaltet skog, både miljømessig og sosialt.

Sertifisert soya og palmeolje

Selv om hovedregelen er at vi skal unngå soya og palmeolje, kan det i noen tilfeller være utfordrende å finne reelle erstatninger til soya og palmeolje. I slike tilfeller samabeider vi med noen utvalgte og anerkjente organsisasjoner for å finne sertifiserte erstatninger.

I produkter hvor det ikke er mulig å fjerne palmeoljen, skal palmeoljen være sertifisert og sporbar. 

Round Table on Responsible Soy (RTRS) og ProTerra er anerkjente organisasjoner og sertifiseringsordninger som fremmer ansvarlig produksjon, foredling og handel med soya. Gårdene må godkjennes av revisorer og leve opp til sertifiseringsordningenes krav til bærekraftig produksjon.

Unil arbeider med å kartlegge og sikre at våre leverandører av produkter som inneholder soya, skal benytte soya fra bærekraftige kilder. Dersom soyaen har sin opprinnelse fra områder hvor risikoen for avskoging er stor, skal den være sertifisert i henhold til ProTerra-standarden eller RTRS-sertifiseringen.

Støtter Regnskogfondet

Vi støtter Regnskogfondets arbeid gjennom at for hver solgte pose med Eldorado Paranøtter går 5 kr. til Regnskogfondets arbeid for å verne verdens regnskoger.

Relaterte artikler