Sunnhet og helse

Vi skal bidra til enklere valg for et sunnere kosthold.

Mål: Mindre salt

I 2015 gikk vi inn i Saltpartnerskapet med norske myndigheter. Vi forpliktet oss til å bidra i arbeidet med å redusere saltinntaket i den norske befolkningen. Alle nye produkter vi lanserer i markedet skal være i hht de definerte målene i Saltpartnerskapet, samtidig som vi skal redusere saltet i produkter som ikke er i hht saltmålene.

Status: Enkelte produkter som f.eks. salt chips og salte kjeks gjør at det er utfordrende å nå målet om at alle nye produkter skal være i hht Saltpartnerskapets saltmål.

Sist oppdatert 20.09.21

Status: Siden 2018 har vi redusert 79 tonn salt (basert på salgstall juni 2018-juni 2021).

Sist oppdatert 19.09.21

Mål: Flere produkter med Nøkkelhullet

Fra 2021 til 2025 skal vi øke vår totale omsetning av produkter merket med Nøkkelhullet til 35 %.

Status: Per januar 2021 har vi 293 produkter merket med Nøkkelhullet innen de produktkategoriene merkeordningen er relevant for.

Sist oppdatert 06.06.21

Mål: Mindre sukker

Innen 2025 skal vi redusere andelen tilsatt sukker i våre produkter.

Status: Vi har mål om 10 % reduksjon av sukker gjennom NorgesGruppens butikkasser.

Sist oppdatert 06.06.21

Mål: Frukt og grønt

Vi skal øke salget av frukt og grønt gjennom NorgesGruppens kasser.

Status: Fra 2021 til 2025 skal vi øke omsetningen med 5 %.

Sist oppdatert 06.06.21

Mål: Mer grove korn

Vi skal øke omsetningen av grove korn.

Status: Fra 2021 til 2025 skal vi øke omsetningen av grove korn med 8 %.

Sist oppdatert 06.06.21