Sunnhet og helse

Vi skal bidra til enklere valg for et sunnere kosthold.

Mål: Flere produkter med Nøkkelhullet

Fra 2021 til 2025 skal vi øke vår totale omsetning av produkter merket med Nøkkelhullet til 35 %.

Status: Per januar 2021 har vi 293 produkter merket med Nøkkelhullet innen de produktkategoriene merkeordningen er relevant for.

Sist oppdatert 06.06.21

Mål: Mindre sukker

Innen 2025 skal vi redusere andelen tilsatt sukker i våre produkter.

Status: Vi har mål om 10 % reduksjon av sukker gjennom NorgesGruppens butikkasser.

Sist oppdatert 06.06.21

Mål: Mindre salt

Vi skal redusere omsetningen av salt gjennom NorgesGruppen sine kasser med 5 %.

Status: Siden januar 2021 har vi ikke lykkes å redusere omsetningen av salt.

Sist oppdatert 06.06.21

Mål: Frukt og grønt

Vi skal øke salget av frukt og grønt gjennom NorgesGruppens kasser.

Status: Fra 2021 til 2025 skal vi øke omsetningen med 5 %.

Sist oppdatert 06.06.21

Mål: Mer grove korn

Vi skal øke omsetningen av grove korn.

Status: Fra 2021 til 2025 skal vi øke omsetningen av grove korn med 8 %.

Sist oppdatert 06.06.21