Saltreduksjon

Nordmenn spiser langt mer salt enn anbefalt. For mye salt fører til økt blodtrykk og økt blodtrykk øker risikoen for hjerte- og karsykdommer. Vi har siden 2013 jobbet med å fjerne så mye som mulig av saltet i våre produkter.

I Norge spiser vi i gjennomsnitt ca 10 g salt hver dag. Om lag tre fjerdedeler av dette kommer fra industribearbeidet mat.
Helsemyndighetene har satt som mål å  redusere saltinntaket i befolkningen.

Unil er med på dette gjennom Saltpartnerskapet. Saltpartnerskapet er en samarbeidsavtale for å bedre folkehelsen ved å redusere saltinnholdet i matvarer. Samarbeidet er mellom Helsedirektoratet og virksomheter i matvareindustrien, servicebransjen, forskningsmiljøer, interesseorganisasjoner og bransje- og næringsorganisasjoner. Målet er å redusere saltinntaket i Norge med 30 prosent innen 2025.

Bare i 2018 reduserte vi saltet i 18 produkter, og vi lanserte 82 produkter i henhold til eller under saltkravet.