Merkeordninger for å fremme helsen

Uansett prisklasse eller produktkategori, skal vi bidra til å fremme helsen i befolkningen. Dette kommuniseres enklest gjennom merkeordninger.

En av NAAFs mange oppgaver er å veilede forbrukere i valg av produkter med minst mulig helserisiko. NAAF tar utgangspunkt i å unngå plager for de med astma, allergi eller annen overfølsomhet.

Nøkkelhullet er en offentlig merkeordning for matvarer. Merkeordningen skal gjøre det enkelt å velge sunnere matvarer.