Sertifiseringer for å beskytte miljøet

Uansett prisklasse eller produktkategori, skal vi ivareta miljøet. Dette kommuniseres enklest gjennom sertifiseringsordningene.
FSC-merket stiller krav om at skogdriften produktet stammer fra ikke fører til avskoging, at hogsten forgår kontrollert og tar hensyn til lokalbefolkning.
Ø-merket er det offisielle norsk økologimerket og gir en garanti for at en vare er økolgisk dyrket.
Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. Svanen stiller miljøkrav til produkter i et livssyklusperspektiv, fra uttak av råvare, under produksjon, under bruk og til produktet som avfall.
MSC (Marine Stewardship Council) er et miljømerke for fisk- og sjømatprodukter. Merket garanterer at produktet kommer fra bærekraftig fiskeri.
ASC (Aquaculture Stewardship Council) er et miljømerke for oppdrettsfisk og oppdretettssjømat. Merket garanterer at produktet kommer fra bærekraftig oppdrett.