Sertifiseringer for å beskytte miljøet

Uansett prisklasse eller produktkategori, skal vi ivareta miljøet. Dette kommuniseres enklest gjennom sertifiseringsordningene.
FSC_Merkeordning.jpg FSC-merket stiller krav om at skogdriften produktet stammer fra ikke fører til avskoging, at hogsten forgår kontrollert og tar hensyn til lokalbefolkning.
Debio.no Debio-merket er det offisielle norske økologimerket og gir en garanti for at en vare er økologisk dyrket.
svanemerket.no Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. Svanen stiller miljøkrav til produkter i et livssyklusperspektiv, fra uttak av råvare, under produksjon, under bruk og til produktet som avfall.
msc.org MSC (Marine Stewardship Council) er et miljømerke for fisk- og sjømatprodukter. Merket garanterer at produktet kommer fra bærekraftig fiskeri.
asc-aqua.org ASC (Aquaculture Stewardship Council) er et miljømerke for oppdrettsfisk og oppdrettssjømat. Merket garanterer at produktet kommer fra bærekraftig oppdrett.

Relaterte artikler