Dyrevelferd

Vi skal sørge for at dyrene i vår verdikjede behandles bra, lever i et miljø som fremmer god dyrevelferd og der dyrene har det godt.