Dyrevelferd

Alle husdyr i vår verdikjede skal behandles godt og beskyttes mot fare, unødige påkjenninger og belastninger.