Er det forskjell på økologiske egg og egg fra frittgående høner?

Du har sikkert lagt merke til at når du handler egg i butikken er det utallige varianter å velge mellom; brune egg, hvite egg, egg fra burhøns, egg fra frittgående høner og økologiske egg. Så hva er egentlig forskjellen på disse eggene?

Forskjellen ligger først og fremst i hvordan høna som legger eggene har det. I Norge har vi tre forskjellige driftsformer; burhøns, frittgående høner og økologisk produksjon.

Burhøns

Burhøns i Norge bor i såkalte innredede miljøbur. Det er vanlig med mellom 7-9 høner i hvert bur, og i buret har hønene tilgang til rede hvor de kan legge egg, strøbad av sand hvor de kan vaske seg og vagler hvor de kan sitte. Hønene får dermed dekket noen av sine viktigste atferdsbehov, men plassen dyra har til rådighet er begrenset. 

I 2020 ble 9 % av verpehønene i Norge oppstallet i innredede miljøbur.

Frittgående høner

Frittggående høner får bevege seg fritt i hønsehuset, og har tilgang til de samme fasilitetene som høner i miljøinnredede bur. De aller fleste frittgående høner bor i såkalte aviarer. I et aviar kan hønene bevege seg fritt over flere etasjer og dette gir mindre stress for hønene enn om de bare får gå på gulvet. Gulvflaten i et aviar brukes som strøareal og der kan hønene plukke og sandbade i strøet.  

I 2020 var 82 % hønene i Norge frittgående

Økologiske egg

Høner i økologisk drift har det på samme måte som frittgående, men i tillegg har de større plass, de har mulighet til å gå ut deler av livet sitt og de spiser kun økologisk dyrket fôr. I 2020 utgjorde økologisk drift 7,5 % av produksjonen.

1,5 % kommer fra frilandsdrift.

Egg med forskjellig farge

Og lurer du på hvorfor noen egg er brune og andre hvite? Det er fordi ulike raser av høner produserer egg med ulik farge.

Du kan også lese mer på Matprat.no

Våre egg

Eggene Unil selger kommer kun fra frittgående høner, både økologiske og konvensjonelle.

Vi har en egen retningslinje for konsumegg og egg i sammensatte produkter som sier et vi ikke skal selge konsumegg fra burhøns i våre merkevarer.

Videre har vi som mål å fase ut bruken av egg fra burhøns som ingrediens i egne merkevarer innen utgangen av 2025.  

Les mer i vår retningslinjer for egg