Kvalitet og produkttrygghet

Vi skal sikre at produktene vi tilbyr er trygge og svarer på forbrukernes forventninger til kvalitet.

Mål: Oppfølging av produsenter

For å sikre kvalitet i hele verdikjeden vår skal alle våre produsenter revideres i henhold til valgte standarder. For mat- og dyrematprodusenter krever vi at alle de norske skal ha en gyldig GFSI-eller ISO 22 000 sertifisering eller være revidert av lokalmat. Alle utenlandske mat- og dyrematprodusenter skal ha en gyldig GFSI sertifisering. Alle våre produsenter av ikke-spiselige produkter skal ha en kvalitetssertifisering.

Status: Vi hadde ved utgangen av 2022 totalt 132 norske produsenter og 110 av disse tilfredsstilte våre krav. Det er en forbedring fra 2021 (78%).

Sist oppdatert 13.03.23

Status: Vi hadde ved utgangen av 2022 totalt 425 utenlandske produsenter og 411 av disse tilfredsstilte våre krav.

Sist oppdatert 13.03.23

Status: 108 av våre 133 non-foodprodusenter hadde ved utgangen av 2022 en kvalitetssertifisering i henhold til våre retningslinjer. Det er en forbedring fra 2021 (77%).

Sist oppdatert 13.03.23