Kvalitet og produkttrygghet

Vi skal sikre at produktene vi tilbyr er trygge, og vi skal påse at kvaliteten er i tråd med våre egne krav og forbrukers forventninger.

Mål: Rett kvalitet

Vi etterstreber riktig produktkvalitet og at våre forbrukeres forventninger innfris.

Status: Vi skal redusere antall reklamasjoner til 8,7 pr 1 mill solgte produkter.

Sist oppdatert 23.02.22

Mål: Oppfølging av produsenter

For å sikre kvalitet i hele verdikjeden vår skal alle våre produsenter revideres i henhold til valgte standarder. For mat- og dyrematprodusenter krever vi at alle de norske skal ha en gyldig GFSI-eller ISO 22 000 sertifisering eller være revidert av lokalmat. Alle utenlandske mat- og dyrematprodusenter skal ha en gyldig GFSI sertifisering. Alle våre produsenter av ikke-spiselige produkter skal ha en kvalitetssertifisering.

Status: Vi følger opp de produsentene som mangler sertifisering og flere av dem er nå i en sertifiseringsprosess.

Sist oppdatert 23.02.22

Status: Vi følger opp de produsentene som mangler sertifisering og flere av dem er nå i en sertifiseringsprosess.

Sist oppdatert 23.02.22

Status: 77 % av våre produsenter av ikke-spiselige produkter har en kvalitetssertifisering som f.eks. ISO9001, BRC, IFS.

Sist oppdatert 23.02.22