Kvalitet og produkttrygghet

Vi skal sikre at produktene vi tilbyr er trygge, og vi skal påse at kvaliteten er i tråd med våre egne krav og forbrukers forventninger.

Mål: Rett kvalitet

Vi etterstreber riktig produktkvalitet og at våre forbrukeres forventninger innfris.

Status: Vi skal redusere antall reklamasjoner til 8,7 per 1 mill solgte produkter.

Sist oppdatert 21.09.21

Mål: Oppfølging av produsenter

For å sikre kvalitet i hele verdikjeden vår skal alle våre produsenter revideres i henhold til valgte standarder.

Status: Alle våre norske produsenter skal ha en gyldig GFSI eller ISO 22 000 sertifisering eller være revidert av lokalmat. 30 norske produsenter mangler enten GSFI godkjent sertifisering, ISO 22000 sertifisering eller lokalmatrevisjon.

Sist oppdatert 21.09.21

Status: Alle våre utenlandske produsenter skal ha en gyldig GFSI sertifisering. 21 utenlandske produsenter ikke er sertifisert etter en GSFI godkjent standard. 5 av disse er sertifisert etter ISO 22000.

Sist oppdatert 21.09.21