Sertifisert ISO 22000

Som et ledd i å sikre våre kunder trygge produkter ble Unil sertifisert etter mattrygghetsstandarden ISO 22000 i 2014.

Hva er ISO 22000:2018?

Standarden er et ledelses- og styringssystem for mattrygghet som kan benyttes av alle virksomheter som er direkte eller
indirekte involvert i verdikjeden. Metodikken i standarden skal sikre at produktene er trygge for våre kunder.

En del forutsetninger må oppfylles for å bli sertifisert,
som blant annet:

 • Virksomheten skal ha Program for grunnforutsetninger
  (PRP). Det betyr eksempelvis at vi må ha et program for
  godkjenning av leverandører, varedeklarasjoner, adgangs
  kontroll, temperaturkontroll og beredskap.

 • Virksomheten skal kunne identifisere og analysere risiko
  ved å benytte metodikken Hazard Analysis Critical Control
  Point (HACCP).

Ledelsessystemet er gjeldende for:

Utvikling, innkjøp og lagring av næringsmidler, pet food og hus/hjem artikler i kontakt med mat til dagligvare og storhusholdningsprodukter.

Artikkelbilde_ISO-sertifikat.jpg

Hva innebærer dette konkret for Unil?

Unils prosesstyrings- og ledelsessystem sikrer at alle følger etablerte prosedyrer.
Avvik og forbedringsforslag skal meldes inn og følges opp.
Unil deltar i HACCP-grupper, risikovurderinger, beredskapsgrupper, samt interne og eksterne revisjoner.