Sertifisert ISO 22000

Som et ledd i å sikre våre kunder trygge produkter ble Unil sertifisert etter mattrygghetsstandarden ISO 22000 i 2014.

Dette er en standard som fokuserer på risikovurdering, kommunikasjon og forbedringsarbeid. For å få en sertifisering må man benytte en tredjepart, som sikrer at alle krav i standarden blir fulgt. Unil bruker det internasjonale selskapet Intertek i sertifiseringsprosessen.