Kontrollrutiner

For å sikre at vi leverer trygg mat i hele verdikjeden må Unils leverandører gjennom en godkjenningsprosess.

Det betyr at alle som produserer for Unil må være godkjent etter en mattrygghetsstandard (GFSI eller ISO 22000 standard) eller en produkttrygghetsstandard for ikke-spiselige produkter. Alle Unils produkter skal ha en godkjent produktspesifikasjon med nøyaktig beskrivelse av produktets innhold og egenskaper. All emballasjen skal overholde krav i henhold til norske lover og forskrifter.

Testing av produkter

Unils produkter skal smake godt og fungere bra. Dette sikrer vi blant annet ved at alle produkter gjennomgår nøye testing der vi bedømmer utseende, lukt, smak og konsistens. Unil har egen kokk og kjøkken til dette formålet, samt et sensorisk rom der vi kan utføre tester med et større smakspanel. Våre non-food-produkter testes i hjemmemiljø.

Beredskap

Vi lytter til våre kunder gjennom daglige tilbakemelding og samtlige henvendelser følges opp. Dirkete tilbakemeldinger fra kundene hjelper oss både til å bli bedre, samt å avdekke om noe er galt med et produkt. Men til tross for alle sikkerhetstiltak kan noe av og til gå galt. Da har et beredskapssystem som gjør at vi raskt kan stoppe salget av det aktuelle produktet i butikk inntil vi vet at produktet er sikkert igjen.