Nye verktøy for gode emballasjevalg

Hvorfor skal vi fjerne plast? Hva benytter vi i stedet? Og hva er viktigst å prioritere? Vi har utviklet plasthierarkiet, et støtteverktøy for emballasjeoptimalisering i produktutviklingsprosessen.

Unil skal være en pådriver for sirkulær emballasje og bruk av miljøvennlige emballasjematerialer. Vi skal forhindre forsøpling i verdikjeden og fra 2021 til 2025 skal vi redusere bruken av ny jomfruelig plast og unødvendig plastemballasje med 20 %.

Virkemidler for å nå målene er:

 • Redusere unødvendig emballasje
 • Bidra til øktmaterialgjenvinning
 • Redusere plastforsøpling
 • Bidra til økt bruk av plast fra fornybare kilder

Vi har i samarbeid med NorgesGruppen utviklet to hjelpemidler i utviklingen av produkter – «Prioriteringshierarki for plast» og «Beslutningstre for endringer innen emballasje».
Dette skal være støtteverktøy for alle som er involverte i produktutvikling, slik at det skal bli enklere å ta gode valg innen emballasje.

Prioriteringshierarki for plast

Prioriteringshierarki-for-plast.jpg

1. Hindre forsøpling av plast som lett havner i naturen

 • Fjern plastemballasje
 • Erstatt plast med papp og papir
 • Unngå smådeler og fliker som løsner
 • Motivere til riktig avfallshåndtering
 • Bruk eksisterende panteordninger

2. Bruk mindre plast i alle pakningsnivå

 • Fjern eller reduser mengden plast
 • Bruk andre materialer
  enn plast
 • Vurder gjenbruksløsninger og refill
 • Sikre god fyllingsgrad

3. Bruk plasten flere ganger

 • Unngå blandingsmaterialer
 • Bruk merkeordning for kildesortering
 • Bruk resirkulert plast
 • Sikre at plasten er lett å gjenvinne