Svanemerket gir trygghet

At et produkt er Svanemerket betyr at strenge miljø- og kvalitetskrav er ivaretatt både i produksjonen og på selve produktet. Svanemerket ivaretar flere av de allerede eksisterende retningslinjene vi har på blant annet miljøsertifisering, konserveringsmidler, mikroplast, siloksaner og parfyme.

Når vi utvikler nye produkter gir det oss trygghet å samarbeide med produsenter som har lisens fra Svanemerket, og som dermed kan levere svanemerkede produkter. Svanen stiller strenge miljø- og kvalitetskrav til produktene. Det er også et viktig prinsipp for oss at Svanen fungerer som en nøytral tredjepart ved sertifisering av produktene. Vi vil alltid gjøre våre egne vurderinger av produktene og leverandørene, men det gir ekstra trygghet å vite at produktene er vurdert og godkjent av kvalifiserte fagfolk hos Svanemerket.

Svanemerket besøker alle produsenter og kontrollerer at produksjonen er i henhold til kriteriene som er satt. Vi stiller krav til våre leverandører om at produksjonsstedet skal ha en miljøsertifisering, og Svanemerket er en av miljøsertifiseringene som godtas som dokumentasjon på dette. Vi jobber også med våre eksisterende leverandører for å hjelpe dem i arbeidet med å oppnå en svanelisens.

Artikkelbilde_Mustang-batterifabrikk.jpg

Svanemerket kontrollerer at produksjonen er i henhold til til kriteriene for Svanemerket.

Svanemerket skjerper kriteriene sine med jevne mellomrom, og dette betyr at våre leverandører også må forbedre sine produkter for å opprettholde svanelisensen for produktene. Derfor er Svanen en viktig bidragsyter i arbeidet med stadig å forbedre produktene i vårt sortiment.

I tillegg til alle First Price batterier lanserte vi i 2020 en serie med svanemerkede kubbelys av stearin i merket Unik. Svanemerkede levende lys har en høy andel av fornybare råvarer. De må dessuten være av god kvalitet og ha lave utslipp av sotpartikler. I 2020 ble også alle våre mikrofiberkluter i Rent Hjem-serien Svanemerket. Det samme gjelder våre C5 og C6 konvolutter, samt Unik toalettruller 32 pakning.

Artikkelbilde_batterier.jpg

I 2020 ble alle våre First Price batterier svanemerkede.