Utfordringer innen emballasje – mange hensyn å ta

Matemballasjens hovedoppgave er å beskytte produktet, bevare kvaliteten og forlenge holdbarheten.

Plast er i stor grad basert på fossile råvarer og byr derfor på en rekke klima- og miljørelaterte utfordringer. Løsningen på blant annet emballasjeutfordringene er likevel ikke å så enkel som at all plast bør erstattes av andre materialer. Til det har plast for mange fordeler, også i et bærekraftperspektiv. 

Artikkelbilde_sotpotetsuppe.jpg

Plastemballasje som benyttes til ferske råvarer består ofte av ulike plastlag, der hvert av lagene har spesifikke barriereegenskaper for å beskytte mot lys, luft og fukt. Denne typen blandingsplast bidrar i stor grad til å unngå matsvinn, men er per i dag ikke mulig å materialgjenvinne. Dette er en utfordring som motarbeider oss i arbeidet med å nå målet om 100 prosent materialgjenvinnbar plastemballasje på nye produkter fra 2025.

I klimaregnskapet er fotavtrykket fra emballasjeproduksjon lavt sammenlignet med matproduksjon, og utgjør kun 1–20% prosent av de totale klimagassutslippene. Man må derfor vurdere den totale bærekraften for å kunne velge riktig emballasjetype. En utfordring er derfor å finne gode emballasjealternativer som ikke medfører økt matsvinn. Derfor går vi over på emballasje som er mer egnet til resirkulering der det ligger til rette for det. Dette gjør vi blant annet ved å fortsette utfasingen av Carbon black slik det i 2020 ble gjort for flere av Fiskemannen produktene. I tillegg samarbeider vi med eksterne aktører for å utvikle nye emballasjeløsninger som er mer egnet til  materialgjenvinning, samtidig som matens kvalitet ivaretas.