Etisk handel

Både som leverandør til NorgesGruppen og som en del av NorgesGruppen følger vi konsernets retningslinjer for etisk handel. Vi er bevisst vårt sosiale ansvar, og vår målsetning er å kombinere sunn forretningsdrift med et tydelig ansvar for samfunn og miljø.

Et viktig aspekt ved sosial ansvarlighet er arbeidssituasjonen for arbeidstakerne som deltar i produksjon av de produkter som selges av NorgesGruppen.

For å tydeliggjøre våre holdninger overfor våre leverandører, våre egne ansatte og andre samarbeidsparter følger vi NorgesGruppens vedtatt Etiske retningslinjer for innkjøp (Code of Conduct). Disse retningslinjene er basert på internasjonalt anerkjente krav til arbeids- og menneskerettigheter  og egne etiske og miljømessige krav. Disse kravene er kontraktsfestet med alle sentrale leverandører.

Etiske retningslinjer

Code of conduct