Unil tar Bølgen

Denne våren har vi deltatt på Bølgen! Dette er et prosjekt i regi av Hold Norge Rent (HNF), Mepex, Oslofjordens Friluftsråd (OF), Grønt Punkt Norge, Infinitum, og Miljødirektoratet.

Strandrydding-2021 (15).jpgInstruks om strandrydding fra Oslofjordens Friluftsråd.

Bølgen skal gi økt forståelse for hvor plasten i havet og på strendene kommer fra, og hvilke tiltak vi kan iverksette for å forebygge at forbrukeravfall havner i naturen. Som en del av prosjektet var vi på strandrydding som resulterte i hele 318 kg innsamlet søppel på 1,5 time.
Strandrydding-2021 (8).jpg
På båten ut til Ostøya i Bærum hvor vi ryddet 259 m havkant.

Bølgen gir innsikt

Gjennom kunnskapsformidlingen rundt marin forsøpling fikk vi et innblikk i forsøplingsproblematikken og hvordan havet på mange måter starter i byrommet. Avfall som flyter i byrommet fraktes med vær og vind til havet, og særlig utsatt er kanskje emballasje grunnet den lave vekten. Statistikk fra vår strandrydding viste at hele 30 % av avfallet var tynn, uidentifiserbar plastfolie og 10 % var matemballasje.

Strandrydding-2021 (114).jpgI dybdeanalysen ble avfallet sortert i ulike kategorier.

Verdt å merke seg er at vi som forbrukere ofte prøver å «hjelpe til» ved å sortere ut det som ansees å ha verdi slik som pant eller unngår å legge avfall på bakken ved å benytte benker, strømskap og fulle (og eventuelt egenlagde) søppelkasser. Alle disse handlingene er med på å forsøple naturen ettersom avfallet fortsatt er tilgjengelig til å bli fraktet videre av vind og dyr.

Havet-begynner-her.jpg

Både strandryddingen og dybdeanalysen i etterkant ga oss innsikt i at vi må bli flinkere til å sikre at avfallet vårt ikke havner i naturen. Her så vi blant annet omfanget av bomullspinner som kastes i toalettet og som dermed ender opp i havet og langs strendene. Her risikerer plastpinnene å bli spist av dyr eller bli brutt ned til mikroplast.
Som forbrukere må vi derfor ta ansvar og håndtere avfall på en forsvarlig måte, selv om det også kan innebære å ta med avfallet hjem. Vi i Unil må på vår side ta ansvar for at våre produkter er designet slik at forsøpling kan minimeres. For eksempel var vi tidlig ute med å erstatte bomullspinnene i plast med papir og startet dette arbeidet allerede i 2016. I år vil det den 3. juli inntre et forbud i hele EU/EØS-regionen mot enkelte engangsartikler i plast, inkludert bomullspinnene.
Les mer om forbudet.

Komplekst forsøplingsproblem

Årsaker til forsøpling er mange, men heldigvis er de fleste utilsiktede. Alt fra fulle og åpne søppeldunker til små og lette fliker kan føre til at avfall lett havner på avveie. Også økt konsum på farta og feiloppfattelse av at visse typer emballasjen er nedbrytbare har ført til økt forsøplingsrisiko. På strandryddingen så vi blant annet mye produkter i kategoriene snack, on-the-go og grill.

Hva-er-bolgen.jpg